BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Musâ’nın geçişini görür gibiyim!”

“Musâ’nın geçişini görür gibiyim!”

Ebvâ, Medine’nin Fur’a bağlı köylerinden olup Ebvâ ile Cuhfe arası Medine tarafından yirmi üç mildir. Ebvâ’nın, Sükya’dan sonra Mekke’ye uzaklığı yirmi bir mildir. Ebvâ’da kuyular ve su havuzları vardır. Havuzlardan birisi köşk yakınındadır.Ebvâ, Medine’nin Fur’a bağlı köylerinden olup Ebvâ ile Cuhfe arası Medine tarafından yirmi üç mildir. Ebvâ’nın, Sükya’dan sonra Mekke’ye uzaklığı yirmi bir mildir. Ebvâ’da kuyular ve su havuzları vardır. Havuzlardan birisi köşk yakınındadır. Ebvâ’nın ortasında, Peygamberimizin Mescidi bulunmaktadır. Peygamberimiz, Mekke’ye giderken, yolun solunda bulunan ve Ebvâ vadisine bakan bu mescidde namaz kılmıştır. Peygamberimizin annesi Hz. Âmine de Medine’de medfun. Hz. Abdullâhın kabrini ziyaret edip dönerken yolda hastalanarak vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. Ebvâ’ya beş milden biraz fazla uzaklıkta, Peygamberimizin namaz kıldığı mescidlerden Bîza Mescidi, sekiz mil uzaklıkta da Herşâ yokuşunun dibinde Efendimize ait mescid bulunmaktadır. Peygamberimiz, Ebvâ’dan hareket ederek Teleâtülyemen’deki bir Semüre ağacının altında biraz oturdu ve oradaki mescidde namaz kıldı. Yolun sağında Selem ağaçları yanında taştan yapılmış kabirler üzerindeki bu mescidin yanında iki veya üç kabir bulunmaktadır. Peygamberimiz, Cuma günü, Erâk yokuşundan Cuhfe üzerine indiği zaman oradaki mescidde namaz kıldı. Cuhfe’de, Peygamberimize ait iki mescid bulunmaktadır. İlki, Cuhfe’nin başlangıcında olan ve Gavres diye anılan mesciddir. Diğeri de iki işaret yanında bulunan ve Eimme Mescidi diye anılan mesciddir. Cuhfe’nin eski ismi Mehyea’dır. Mekke’ye uzaklığı dört, Medine’ye uzaklığı altı merhaledir. Mısır ve Şamlıların mîkatı (İhrama girme yeri)dir. Peygamberimiz, Cuma günü Cuhfe’de bir müddet konakladıktan sonra oradan ayrılarak Humm yakınında, yolun solunda bulunan mescidde durup namaz kıldı. Gadîr-i Humm’un, Cuhfe’ye uzaklığı iki veya üç mildir. Peygamberimizin Mescidi de üç mil uzaklıktadır. Mescid, yolun solunda ve suyun hizasında, Gadîr-i Humm ile su arasında bulunmaktadır. Peygamberimiz, Ezrak vadisine uğradığı zaman “Bu, hangi vadidir?” diye sordu. “Ezrak vadisidir.” dediler. Peygamberimiz “Musâ’yı, (aleyhisselam) şehâdet parmaklarını kulaklarına koyup yüksek sesle Allah’a telbiye ederek bu vadiden geçişini görür gibiyimdir!” buyurdu. Daha sonra, bir tepeye gelip kavuştukları zaman “Bu, hangi tepedir?” diye sordu. “Herşâ tepesidir!” dediler. Peygamberimiz “Yûnüs’ü, (aleyhisselam) yuları hurma lifinden olan kırmızı bir devenin üzerinde, sırtında yünden bir aba bulunduğu halde, buradan telbiye ederek geçtiğini görür gibiyimdir!” buyurdu. Herşâ, Mekke’ye giderken, Şam yolu ile Medine yolunun kavşağında bir tepedir. Yarın: “Ey Ebû Bekir! Bu, hangi vadidir?”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT