BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yargıtay’ın Cihaner kararı hukuk sistemini bozacak!

Yargıtay’ın Cihaner kararı hukuk sistemini bozacak!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, “Yargıtay 11. Ceza Dairesinin, CMK’-nın 10. maddesine göre resen birleştirme kararı vermesi yasal olarak mümkün değildir. Bu uygulama, Türkiye genelinde zincirleme bir kısım hukuki problemlerin doğmasına sebep olacaktır” açıklamasında bulundu.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davasıyla, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in de sanıkları arasında bulunduğu Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasının Yargıtay 11. Ceza Dairesinin dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmiş olması sebebiyle doğan “yetki “ uyuşmazlığının giderilmesi için, dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesine hükmetti. Dosyaların birleştirilmesi kararında, “Yargıtay 11. Ceza Dairesi ve Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaların tarafları arasında sanık Cihaner dışında bir bağlantı olmadığını” belirtti. UYUŞMAZLIK PROBLEMİ Dava dosyalarının birleştirilmesi ile ayrılmasının ne şekilde yapılması gerektiği ve uyuşmazlıkların ne şekilde giderileceği hususlarının CMK’nın 8 ve 18. maddeleri arasında düzenlendiği vurgulanan kararda, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 14 sanıklı dava dosyasının, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davasıyla birleştirilerek bu mahkemeye gönderildiği ifade edildi. Kurmay Albay Dursun Çiçek’in de sanıkları arasında bulunduğu “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davasının ilk duruşmasının 28 Haziran 2010 Pazartesi günü yapılacağı hatırlatılan kararda, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı, muvafakat almadığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi üzerine mahkemeler arasında uyuşmazlık doğduğu ve Başsavcı Cihaner’in “görevi kötüye kullanmak” suçundan yargılandığı davaya bakan Yargıtay 11. Ceza Dairesinin de Erzurum’daki dosyayı kendi dosyasıyla birleştirmesi üzerine uyuşmazlık oluştuğu belirtildi. Kararda, “Çözülmesi gereken sorun, adı geçen mahkemelerden hangisinin davaya bakmakla yetkili olduğu ve bu uyuşmazlığın hangi merci tarafından çözüleceği sorunudur” ifadesi kullanıldı. İKİ DAVA BAĞLANTILI DEĞİL Kararda, her iki dosya arasındaki bağlantısızlık noktaları şöyle sıralandı: “Dava dosyalarında isnat edilen suçlar arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Erzurum dosyası sanıklarının, Yargıtay’daki davada isnat edilen suçlarla bir ilgileri yoktur ve Cihaner’e isnat edilen suça iştirakleri söz konusu değildir. Yargıtay 11. Ceza Dairesi yüksek görevli mahkeme olmayıp, ilk dereceli mahkeme sıfatıyla yargılama yapmaktadır, yani mahkemeler arasında bir alt-üstlük ilişkisi yoktur. Yargıtay kararında, ‘Genel Kuruldan hareket ederek’ demekle, kendi içinde çelişkiye düşmüştür. Bu gerekçeye dayanıldığında, görevli mahkemenin Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi olacağı sonucu çıkar. Erzurum mahkemesinin cezalarının üst sınırı, Cihaner’in yargılandığı suçların üzerindedir. Yargıtay 11. Ceza Dairesinin, CMK’nın 10. maddesine göre resen birleştirme kararı vermesi yasal olarak mümkün değildir. Bu uygulama, Türkiye genelinde zincirleme bir kısım hukuki problemlerin doğmasına neden olma olasılığını doğurabilecektir. Bir mahkeme, kendisiyle ilgili gördüğü bir başka mahkemenin tutuklu iş dosyasını isteyebilecek, dosyayı istediği mahkemenin görüşünü de almadan resen birleştirme kararı verip, doğrudan bu mahkemenin tutuklulukla ilgili kararını değiştirerek bir kısım sanıkları salıverebilecektir.” ONAYSIZ FOTOKOPİLER Kararda, “Birleştirme konusuyla ilgili karar vermesi gereken ilk merci, öncelikle ilk derece mahkeme sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi değil, bizzat İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesidir” denildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: “Hukuken yürürlükte olan bir birleştirme kararı varken ilk derece mahkemesi olarak yargılama yapan, Anayasa ve yasalar tarafından gerek mahkememiz, gerekse Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesine göre yüksek görevli mahkeme unvanına sahip olmayan Yargıtay 11. Ceza Dairesinin resen birleştirme kararı vermesi ve üstelik onaysız fotokopilerden ibaret dava dosyasına dayanarak delil değerlendirmesi yapması hukuka uygun değildir. AA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT