BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Dün köşemizde sorusuna cevap verdiğimiz bir okuyucumuz; çıraklık okuluna devam ettiğini, belge aldığını, kurs süresince iş kazası ve meslek hastalıkları primlerinin yatırıldığını, ancak yaşlılık primlerinin yatırılmadığını belirterek, çıraklık okuluna giriş tarihinin emekliliğine sayılıp sayılmayacağını soruyor ve “Sayılmazsa dava açabilir miyim?” diye soruyordu. Biz de bugün köşemizi bu konuya ayırmak istiyoruz...MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ LÜTFİ KÖKSAL Zorunlu staj uygulamasında ve çıraklık okullarında öğrencilerin sigorta durumu Dün köşemizde sorusuna cevap verdiğimiz bir okuyucumuz; çıraklık okuluna devam ettiğini, belge aldığını, kurs süresince iş kazası ve meslek hastalıkları primlerinin yatırıldığını, ancak yaşlılık primlerinin yatırılmadığını belirterek, çıraklık okuluna giriş tarihinin emekliliğine sayılıp sayılmayacağını soruyor ve “Sayılmazsa dava açabilir miyim?” diye soruyordu. Biz de bugün köşemizi bu konuya ayırmak istiyoruz... 5510 Sayıl Yasanın 5’inci maddesinde Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar tanımlanmıştır. Buna göre; 05.06.1986 tarihli ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bu öğrenciler için yaşlılık, malullük ve ölüm primi ödenmez. SİGORTALININ BİLDİRİMİ Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte meslek kursuna veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin bildirimleri, Millî Eğitim Bakanlığı veya öğrenim gördükleri eğitim kurumlarınca çalışmaya başladıkları tarihten önce, SGK’ya e-sigorta yoluyla bildirmekle yükümlüdürler. Bu tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar. Öğrencilerin de tıpkı 4-1(a) sigortalılar gibi 5510 sayılı Kanuna göre kendilerinin sigortalı olarak tescil edildiklerini SGK’ya kağıt ve e-sigorta ortamında bilgi vermeleri ileride ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda İş Mahkemelerinde karine teşkil edecektir. Bu bildirimin ardından, SGK’ca sigortalının bildirilmediğinin ya da bildirildiği hâlde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti hâlinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse ilgili eğitim kurumuna bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır. PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜSÜ Meslek liselerinde zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için ise öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu, prim ödeme yükümlüsüdür. Bu öğrencilerin sigortalılığı eğitim veya öğretimlerinin bittiği tarihten itibaren sona erer. Durum, eğitim ve öğretim gördükleri kurumlarca, sona eren staj tarihini izleyen on gün içinde e-sigorta ile SGK’ya bildirilir. SONUÇ Staj amaçlı çalıştırılan öğrenciler için de işverenler okullarından staj yapılan dönemleri ve sigortalılık sürelerini gösteren belgeleri almaları, bunları staj yapan kişilerin özlük dosyalarında bulundurmaları gereklidir. Meslek liseleri müdürlükleri ve üniversite yönetimleri de işe giriş bildirgesini staja başlamadan bir gün önce kurum kayıtlarına e-sigorta ile bildirmemeleri, staj süresi sona erdiğinde de on gün içinde işten ayrılış bildirgesini e-sigorta ile kuruma göndermemeleri durumunda 16 yaşında büyük işçiler için tespit edilen bir aylık tutarında Asgari Ücret olarak idari para cezası uygulanacaktır. www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın, doğum tarihlerini (yıl, ay, gün olarak) ve çalışma hayatı ile ilgili bütün bilgileri bildirmeleri gerekmektedir. www.sgk.gov.tr internet sitesindeki yeni sınırlama dolayısıyla eksik bilgili sorulara artık cevap vermek mümkün olmayacak! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT