BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Geçtiğimiz günlerde Hükümet, yaklaşık 300 kalemden oluşan kamu alacağının tahsili amacıyla önemli kolaylıklar getirildiğini açıkladı. Buna göre; vergi, prim, ceza, elektrik ve su borcu gibi kamu alacaklarının anapara dışında kalan kısmı hemen hemen tamamen siliniyor, ödeme konusunda da 36 aya kadar taksitlendirme imkânı sağlanıyordu.MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ LÜTFİ KÖKSAL Sosyal Güvenlik açısından borçların ertelenmesi ile ilgili taslak Geçtiğimiz günlerde Hükümet, yaklaşık 300 kalemden oluşan kamu alacağının tahsili amacıyla önemli kolaylıklar getirildiğini açıkladı. Buna göre; vergi, prim, ceza, elektrik ve su borcu gibi kamu alacaklarının anapara dışında kalan kısmı hemen hemen tamamen siliniyor, ödeme konusunda da 36 aya kadar taksitlendirme imkânı sağlanıyordu. Sosyal Güvenlik primleri ve idari para cezaları da bu yeni yapılandırmanın kapsamına alınmaktadır. Bu konuda hazırlanan kanun tasarısı önümüzdeki günlerde meclis gündemine taşınacaktır. 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 Basın İş Kanunu ve 2821, 2822 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yer alan idari para cezaları kapsamında kesilen İdari Para Cezaları da aşağıdaki esaslar doğrultusunda yapılandırma kapsamına alınmalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konusuna giren Kanunlar yönünden işverenlerin yapılandırma hakları genişletilmelidir. Bu taslak verilecek önergeler ile değişikliğe uğrayabilir. Sosyal Güvenlik açısından ana hatları ile taslak aşağıdaki gibidir. KAPSAMA GİRECEK ALACAKLAR: (Dönemi-Haziran 2010 ve önceki aylara ait alacaklar) > İşveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi. > İsteğe bağlı sigortalılar ve topluluk sigortalarına ilişkin primler. > Yaşlılık emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılması gerektirir nitelikteki kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların aylığından kesilmesi veya kendisince ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek primi. > Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı. > 30.06.2010 tarihine kadar bitirilmiş inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi. > 31.07.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları. KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR > Alacak asıllarının tamamı. > SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının %50’si. > Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50’si. > SGK’nın prim alacaklarının asıllarında herhangi bir indirim yapılmayacak, idari para cezalarının %25’i ile gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar ödenecektir. KANUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI > Yazılı başvuru. > Açılan davalardan vazgeçilmesi. > Ödemelerin süresinde yapılması. > Taksit ödeme süresince cari dönem prim ödeme yükümlüklerinin de yerine getirilmesi. BAŞVURU SÜRESİ TAKSİT SAYISI VE KATSAYILARI > Başvurular kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması öngörülmüştür. > Ödemeler peşin ve taksitle yapılabilir. > SGK alacaklarına kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen dördüncü aydan itibaren başlanılacaktır. > Taksitler iki ayda bir ödenecek. > 6 Taksit=12 ayda ödendiğinden 1,05 > 9 Taksit=18 ayda ödendiğinden 1,07 > 12 Taksit=24 ayda ödendiğinden 1,10 > 18 Taksit=36 ayda ödendiğinden 1,15 Kat sayısı esas alınacaktır. SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER > Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. > Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. > Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı; Cari döneme ait prim ödeme yükümlülüklerinin gününde yerine getirilmesi > Cari yükümlülükler açısından bir takvim yılında en fazla iki defa ihlal hakkı verilmektedir. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER > Bazı küçük alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir. > 2008 yılında SGK alacaklarına ilişkin yayımlanmış yapılandırma yasası belirli şartlar dahilinde ihya edilmektedir. > Sigortalılık süreleri durdurulan kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar ile çiftçilere, durdurulan sigorta sürelerine ait borçlarını, prim borcu bulunan sigortalılar gibi ödeme imkânı sağlamaktadır. www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın,doğum tarihlerini (yıl, ay, gün olarak) ve çalışma hayatı ile ilgili bütün bilgileri bildirmeleri gerekmektedir. internet sitesindeki yeni sınırlama dolayısıyla eksik bilgili sorulara artık cevap vermek mümkün olmayacak! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT