BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Globalist Seyr-i Âlem

The Globalist Seyr-i Âlem

Ülkelerin petrol ihtiyaçlarının giderek çoğalması, dünyadaki petrol rezervlerinin öneminin sürekli artmasına sebep oluyor. Dünyadaki bütün ülkeler gelecekteki enerji ihtiyacını karşılamayı garantiye almak için yarışıyor. Acaba, küresel petrol rezervinin yüzde kaçı ABD’de bulunuyor?1. Küresel Test ABD’nin Petrol Rezervi Ülkelerin petrol ihtiyaçlarının giderek çoğalması, dünyadaki petrol rezervlerinin öneminin sürekli artmasına sebep oluyor. Dünyadaki bütün ülkeler gelecekteki enerji ihtiyacını karşılamayı garantiye almak için yarışıyor. Acaba, küresel petrol rezervinin yüzde kaçı ABD’de bulunuyor? A. Yüzde 20 B. Yüzde 10.3 C. Yüzde 8.5 D. Yüzde 2.1 A. YÜZDE 20: YAN­LIŞ. Satın alma gücü esas alındığında, ABD’nin GSYİH’sı 14.6 trilyon dolarla küresel ekonominin yüzde 20’sini oluşturuyor. Dünya petrol rezervinin yüzde 20’sine sahip olan tek ülke Suudi Arabistan. 2009 sonu itibarı ile bilinen 1.33 trilyon varil küresel petrolün yüzde 19.8’i bu ülkede bulunuyor. B. YÜZDE 10.3: YAN­LIŞ. Avrupa ve Avrasya beraberce dünyada bilinen petrol rezervinin yüzde 10.3’ünü (136.9 milyar varil) kontrol ediyor. Ancak bu rezervlerin çok küçük bir kısmı Avrupa Birliği sınırları içerisinde yer alıyor. Rezervlerin büyük bir çoğunluğu Rusya’da (74.2 milyar varil) ve Kazakistan’da (39.8 milyar varil) bulunuyor. Avrupa ve Avrasya’nın küresel petrol rezervlerindeki payı, dünyanın bilinen üçüncü büyük rezervine sahip İran’ınkine eşit. 172.3 milyar varille dünya petrol rezervinin yüzde 12.9’una sahip Venezuela’nın ise ardında yer alıyor. C. YÜZDE 8.5: YAN­LIŞ. Küresel petrol rezervinin yüzde 8.5’inden daha azı ABD’de bulunuyor. Ancak dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi olan ABD, dünya petrolünün yüzde 8.5’ini üretiyor. ABD her gün 7.2 milyon varil petrol üretiyor. Bu günlük tükettiği rakamın yüzde 39’una tekabül ediyor. D. YÜZDE 2.1: DOĞ­RU. ABD küresel petrol rezervinin sadece yüzde 2.1’ine sahip. Aslında dünyanın en büyük 10 ekonomisi dünya petrol rezervlerinin sadece yüzde 12.6’sını kontrol ediyor. Ancak bu ülkeler dünya petrolünün yaklaşık yüzde 55’ini tüketiyor. ABD toplam tüketimin yüzde 21.7’si ile uzak ara dünyanın en büyük petrol tüketicisi. ABD’yi sırasıyla Çin (%10.4), Japonya (%5.1), Hindistan (%3.8), Rusya (%3.2), Suudi Arabistan (%3.1), Almanya (%2.9), Güney Kore (%2.7), Brezilya (%2.7) ve Kanada (%2.5) takip ediyor. 2. İlginç Rakamlar 1- Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg “arkadaş” kelimesinin fiil haline gelmesinden sorumlu. (Time) 2- Latin Amerika’daki insanların yüzde 80’den fazlasının cep telefonu var. (Informa) 3- ABD’de Fortune 500 şirketlerinden 12 tanesinin CEO’su kadın, bunların 11 tanesi ise anne. (Wall Street Journal) 4- Elektrikli arabaların sayısı hızla artıyor olsa da, ABD’de sadece 465 adet şarj istasyonu bulunuyor. (Washington Post) 5- Avrupalıların yüzde 65’i internet kullanıyor, Afrikalıların ise sadece yüzde 9.6’sı. (Uluslararası Telekomunikasyon Birliği) 6- Dünyada Fransızca konuşan 200 milyon insandan sadece 65 milyonu gerçekten Fransız. (New York Times) 7- “Sefarad” - Sefarad yahudilerinde olduğu gibi - ibranice “İspanya” demek. (Financial Times) 8- 2009 yılında İngiltere’deki 100 büyük şirketin CEO’ları ortalama bir çalışandan 81 kat fazla para kazandı. (Incomes Data Services) 9- Çin’ce “cai” kelimesi finans manasına geliyor. (International Herald Tribune) 10- 1980’den itibaren 5 yıldan uzun süre Avrupa’da kalanlar ABD’de kan bağışı yapamıyor. (Wall Street Journal) © 2010 www.theglobalist.com 3. Dudak Okuma ChrIstIan Wulff ile Farklılıklar?üzerine... Angela Merkel çok kültürlülüğün Almanya’da işe yaramadığını iddia ede dursun, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Christian Wulff günümüz toplumunun ilerleyebilmesi için değişik kültürleri birleştirmek gerektiğine inanıyor. Bu bölümde sizlere Christian Wulff’un Alman toplumundaki farklılıklar hakkında görüşlerini sunuyoruz. 1- Almanya son 20-30 yılda ne şekilde değişti? Ülkemiz daha açık, daha ileri bakan, daha çeşitli ve daha farklı bir yer haline geldi. 2- Ne tür farklılıklar yükselişte? Çeşitli sosyal gruplar arasındaki farklılıklar bütünüyle büyüyor. 3- Mesela? Eski ve yeni nesil arasında, çok kazananlar ve zar zor geçinenler arasında, güvenilir bir işi olanlar ve olmayanlar arasında, insanlar ve onların temsilcileri arasında, değişik inanca ve kültüre sahip insanlar arasında. 4- Bunun zararı ne olur? Çok büyük farklılıklar uyumu tehdit eder. 5- Farklılıklar neden önemli? Bizim gibi özgür ülkelerin; farklılıklar, değişik yaşam tarzları ve yeni fikirlere açık olması sebebiyle başarılı olduğunu ne kadar söylesek az gelir. Aksi takdirde başarısız olunur. 6- Neden? Çok fazla tekdüzelik insanların yenilikçi tarafını yok eder ve özgürlükleri kısıtlamak pahasına elde edilebilir. Ülkemizin, farklılıkları kabullenmesi gerekir. Bunu gerçekten istemesi gerekir. 7- Almanya nasıl daha iyi bütünleşebilir? Farklılıklara değer vermek ve toplumumuzdaki ayrılıkları azaltmak bizi hata yapmaktan korur ve gerçek manada uyum olmasını sağlar. Bu, Alman birliği için bugün gerekli olan şeydir. 8- Almanya’daki İslamiyet hakkında ne düşünüyorsunuz? Alman Müslümanlar bana mektup yazarak, “Siz bizim Cumhurbaşkanımızsınız” dediklerinde, tüm kalbimle cevap veriyorum, elbette öyleyim. 9- Kültürel azınlıkları marjinal hale getirmemek neden önemli? Tartışmalara çok ihtiyacımız olsa da, yabancı kökenli insanlara önem verdiğim için, onların bu esnada zarar görmelerini istemiyorum. Uydurma hikayelerin ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz, ön yargı ve dışlamanın yerleşmesine izin vermemeliyiz. Bunun olmasına izin vermemek, kendi milli çıkarımız içindir. 10- Son olarak, farklılıklar gelecekte ne rol oynayacak? Şuna bütün samimiyetimle inanıyorum: Gelecek; kültürel farklılıklara, yeni fikirlere, değişik kökenden gelen insanlara ve bilinmeyene açık olan ülkelerin olacak. E­di­tör’ün No­tu:?Buradaki iktibasların tamamı Cumhurbaşkanı Wullf’un 3 Ekim 2010’da Alman Birliği’nin 20. yılı münasebetiyle Bremen’deki konuşmasından yapılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT