BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Câfer-i Sâdık Ayderûsî

Câfer-i Sâdık Ayderûsî

Ayderûsî hazretleri buyurdu ki: “Dünyâda Allahü teâlânın sevdikleriyle berâber bulunmak ve cemâatle namaz kılmaktan daha lezzetli bir şey kalmadı...”Câfer-i Sâdık Ayderûsî hazretleri Yemen’de yetişen büyük velîlerdendir. Seyyid bir âileye mensub olup, soyu Peygamber efendimize ulaşır. 1588 (H.997) senesi Terîm şehrinde doğdu. 1653 (H.1064) senesi Hindistan’da Bendersûre şehrinde vefât etti... Ayderûsî hazretleri, Hind diyârına gitmek, oradaki evliyâ ve âlimlerle görüşmek istiyordu. Zîrâ orada akrabâlarından birçok kimse vardı. Nitekim arzusuna kavuştu; Hindistan’a gitti ve Bendersûre şehrinde amcası Şerîf Muhammed’i ziyâret etti. Sohbetlerinden istifâde etti. Kısa bir zaman sonra orada vefat etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki: “Bize ulaştı ki: Kıyâmet gününde, yeniden dirilme esnâsında yer yarıldığı zaman insanlar başlarında duran iki koruyucu muhâfızı görürler. O muhâfızlar dünyâda iken iyi ameller işleyen kimseye derler ki: -Ey Allahü teâlânın velî kulu! Bugün korkma ve hüzünlenme. Sana vâdolunduğun Cennet’i müjdeliyoruz. Biz senin dünyâda ve âhirette dostlarınız. Sana müjdeliyoruz ki, bugün, şimdiye kadar görmediğin sana zarar vermeyen fakat senden başkaları için olan dehşet verici bir hâdiseyle karşılaşacaksın.” “Mûsâ aleyhisselâm kavmine nasîhat ettiği sırada, kavmi arasından bir kişi, göğsünü açmak için gömleğini yırtıyordu. Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma vahyederek buyurdu ki: (O gömleğini parçalayan kimseye kalbini bana göstermek için gömleğini yırtmamasını söyle.) [Yâni benim onun kalbinden geçenleri bilmem için gömleğini yırtması gerekmez.]” RAHMET VE MERHAMET... “Allahü teâlâ nazar buyurduğu kuluna rahmet ve merhamet eder. Eğer Cehennem ehline de nazar buyursaydı, onlara da rahmet ederdi. Fakat Cehennem ehline nazar etmemeyi takdir buyurdu.” “Mûsâ aleyhisselâm, Allahü teâlâya ilticâ edip; ‘Yâ Rabbî! Senin rızâna kavuşmanın alâmeti nedir?’ dedi. Allahü teâlâ buyurdu ki: Sizin başınıza hayırlı olanlarınızı getirirsem, bu, rızâma ermiş olmanızın alâmetidir. Sizin başınıza şerli olanları getirirsem, bu, gazâbımın alâmetidir.” Câfer-i Sâdık Ayderûsî hazretleri, vefat etmeden kısa bir zaman önce buyurdu ki: “Dünyâda Allahü teâlânın sevdikleriyle berâber bulunmak ve cemâatle namaz kılmaktan daha lezzetli bir şey kalmadı.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97047
  % -0.42
 • 5.6234
  % -0.03
 • 6.4402
  % -0.19
 • 7.2989
  % -0.52
 • 222.046
  % 0.1
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT