BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ­Sah­te i­sim ‘Mi­ni Co­o­per’dan etti!

­Sah­te i­sim ‘Mi­ni Co­o­per’dan etti!

Mer­sin’in Boz­ya­zı il­çe­sin­de bir fı­rın­da iş­çi o­la­rak ça­lı­şan 33 ya­şın­da­ki Sa­im Ay­bak, yak­la­şık 2.5 ay ön­ce İs­tan­bul-­Be­yoğ­lu’n­da ge­zer­ken, Vir­gin Ra­di­o ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve ‘o­to­mo­bil ö­dü­lü’ o­lan bir ya­rış­ma­ya ka­tıl­dı.Mer­sin’in Boz­ya­zı il­çe­sin­de bir fı­rın­da iş­çi o­la­rak ça­lı­şan 33 ya­şın­da­ki Sa­im Ay­bak, yak­la­şık 2.5 ay ön­ce İs­tan­bul-­Be­yoğ­lu’n­da ge­zer­ken, Vir­gin Ra­di­o ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve ‘o­to­mo­bil ö­dü­lü’ o­lan bir ya­rış­ma­ya ka­tıl­dı. Yol­dan ge­çer­ken kar­şı­sı­na çı­kan i­ki ka­dı­nın, “Şu o­to­mo­bi­lin i­çin­de­ki sa­kı­zı bu­lun, Mi­ni Co­o­per si­zin ol­sun” tek­li­fi­ni ka­bul et­ti. Ya­rış­ma­ya ka­tı­lıp o­to­mo­bil­de­ki sa­kı­zı bul­an Aybak, ya­rış­ma­dan ön­ce dol­dur­du­ğu for­ma da­ha ön­ce­den do­lan­dı­rıl­dı­ğı i­çin ken­di a­dı­nı yaz­ma­dı. For­ma ‘İb­ra­him A­cı­fer­hat’ is­mi­ni ya­zan a­dam a­ra­ba­nın i­çin­de­ki sa­kı­zı bul­ma­sı­na rağ­men, is­mi­ni doğ­ru ver­me­di­ği i­çin ö­dül­den mah­rum kal­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86365
  % -0.89
 • 5.798
  % -2.78
 • 6.6017
  % -2.29
 • 7.3871
  % -0.08
 • 219.307
  % -0.11
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT