BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ucu bucağı olmayan bakanlık: MEB

Ucu bucağı olmayan bakanlık: MEB

Milli Eğitim Bakanlığı yeniden yapılandırılmış. Çok detaylı düzenlemeler var ama düzenleme ile ilgili haberde 36 olan genel müdürlük sayısının yarıya indirildiği, müsteşar yardımcılıklarının 7’den 5’e düşürüldüğü öne çıkarılmış. Merkez teşkilattaki alt alta sıralanan birimleri okurken bile insan yoruluyor.Milli Eğitim Bakanlığı yeniden yapılandırılmış. Çok detaylı düzenlemeler var ama düzenleme ile ilgili haberde 36 olan genel müdürlük sayısının yarıya indirildiği, müsteşar yardımcılıklarının 7’den 5’e düşürüldüğü öne çıkarılmış. Merkez teşkilattaki alt alta sıralanan birimleri okurken bile insan yoruluyor. Ucu bucağı olmayan bir teşkilatı yeniden yapılandırmak kolay iş değil. Bir ağacı budamak gibi birşey.. Siz tutup işleyişi hızlandırmak için bazı birimleri birleştirir bazı kademeleri kaldırırsınız.. Birkaç sene içinde birkaç katına çıkar. Sadece öğretmen sayısının 700.000 olduğu bir teşkilattan sözediyoruz. .... Özal’ın bir devlet bakanı vardı: Tınaz Titiz. O da şimdiki Milli Eğitim Bakanı gibi yeniden yapılandırma işlerine meraklıydı. O günkü anlayışı ile bürokrasinin en az on yıl ilerisindeydi. Anlattıklarını çoğu kimse anlamıyordu. Onun gündeme getirdiği konuları biz on sene sonra konuşmaya başladık. Birgün bir hatırasını anlatmıştı. Yabancı sermaye girişi ile ilgili bürokratik işlemleri azaltmak için önce mevcut mevzuata bakmışlar..sayıları unuttum ama 100’den fazla imza lazım olduğunu görmüşler. KHK ile imza sayısını 30’a düşürmüşler. Tınaz bey demişti ki, böyle hallerde sistem kendini korumaya alıyor. Sanki siz misiniz bunu 100’den 30’a indiren dercesine zaman içinde imza sayısını yine 100’den fazla yaptılar. Eskisine göre zorluk neredeyse iki katına çıktı. Tınaz Bey’in bu konularda 16 tane telif eseri var. Sanal ortamda bulmak mümkün. Vakit bulabilirse Ömer Bey (Dinçer)in bu kitapları, hiç olmazsa ilkini (Sorunlar Nasıl Çözülmez) isimli akıcı kitabını okumasını çok arzu ediyorum. Bana göre Milli Eğitim Bakanlığında yeniden yapılandırma olmaz. Milli Eğitim Bakanlığı sadece lağvedilebilir. Bu hizmeti merkezden yürütmek şart mı? Merkezde temel prensipleri koyan, denetleyen en fazla 100 kişilik bir kadro olur. Kalan herkes illere devredilir. Ben belediyelere bırakın diyeceğim ama.. İlk anda ağır gelir.. Bırakın özel idareler okul devralsın, işletsin, öğretmen alsın..almasın.. Ne yapacaksa kendisi yapsın. Merkez koyduğu temel prensiplere uysun. Kadrosu bir milyona yaklaşan teşkilatla eğitim olmaz.. Hiçbirşey olmaz. Soldan sağa say deseniz bir sene zaman alır. Bu kadar sayının sağdan sola dönmesi bile bir hükümet dönemine sığmaz. İller baksın bu işe. Hepsinin aynı müfredata tabi olması da şart değil. Ortak üç dört tane ders olur, gerisini iller kendi şartlarına göre, velilerin taleplerine göre ayarlar. Ne okutulacağı ilan edilir, veli beğendiğine gider. Aslına bakarsanız temel eğitimin 8 yıl olması da boş iş..zaman kaybı.. Temel eğitimden sonra herkesi eğitme iddiası ile kızılayın yardım çadırından herkese yemek dağıtmak arasında bir fark yoktur. Yarısını dökerler, yarısı yemez, maliyet artar, israf artar.. Sadece dağıttın mı, dağıttım olur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT