BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > İngiltere’de demokrasi

İngiltere’de demokrasi

“İngiltere, dünyanın en mükemmel, fakat başka hiçbir devlette uygulanabilirliği olmayan bir rejimle yönetilir...” Bu cümle, Fransız mütefekkiri Andre Siegfried’e aittir.“İngiltere, dünyanın en mükemmel, fakat başka hiçbir devlette uygulanabilirliği olmayan bir rejimle yönetilir...” Bu cümle, Fransız mütefekkiri Andre Siegfried’e aittir. Değil İngiltere ve monarşisi hakkında, bazı ülkelerde, monarşi üzerinde doğru dürüst bilgi yoktur. Monarşiye akıl erdiremediği için dış politikada aksaklıklar yapan devletlerin başında Birleşik Amerika gelir. Türkiye Cumhuriyeti resmî eğitim ve öğretiminde de monarşi, ilkel bir rejimdir ve hükümdarlar vatan hainidirler! Üstelik yapısı diğer monarşilere bile benzemeyen İngiltere rejimi, Türkiye için garip bir sistemdir. Bizim İngiltere dediğimiz ülke, devletin resmî adı değildir. İngiltere, Büyük Britanya adasında -kuzeyde İskoçya, güneybatıda Galler dışında kalan- en büyük kısmın adıdır. Devletin resmî adı Birleşik Krallık’tır (United Kingdom). “Büyük Britanya” adanın tamamı için kullanılan coğrafya terimidir. İngiltere, 13. asırda Galler’i ilhak etti ve İngiltere velîahdi günümüze kadar “Galler Prensi” unvanını taşıdı. 1603’te de bağımsız İskoçya kralı ile İngiltere krallığı birleşti. O tarihten bu yana İngiltere hükümdarı, aynı zamanda İskoçya kralı veya kraliçesidir. 1603’ten beri “Birleşik Krallık” denmesi bu sebepledir. 1 kraliçe ve 4 kral, 71 yıl müddetle “Hindistan imparatoru” titrini taşıdı (1.5.1876-15.8.1947). Kraliçe Victoria’ya imparatoriçe unvanı verilmesi, Londra’da Sultân Abdülazîz’in tahttan indirilmesi gizli kararı alınmasına kadar bekletilmiştir. Bu unvan, Hindistan Timuroğulları’ndan (1526-1858) gasbedilmiştir. Bâbür Şâh hanedanıdır. İngiltere bundan sonra, diğer 2 Türk imparatorluk hânedânını da düşürdü ki İran’da Kaçarlar ve Türkiye’de Osmanoğulları’dır. Bu suretle Asya’da üstünlük kazandı. İngiltere, demokrasinin beşiğidir. Sömürgesi olan Birleşik Amerika, çok sert bir bağımsızlık savaşından sonra 1783’te ayrıldı. İngiltere’deki gibi 2 partili sisteme dayalı demokrasi kurdu. Fransa’da bile demokrasi ancak 1871’de kesinlik kazandığı için, Anglo-Sakson demokrasisinin kıdemi açıktır. Ancak İngiltere’de bile her vatandaşa oy hakkı ve kadın eşitliği için 20. asrın ilk yıllarını beklemek gerekir. Tek resmî dil İngilizce’dir. Küçük dillerin ortadan kaldırılması için Fransa gibi İngiltere de gerçek bir kültür savaşı yapmıştır. Alman asıllı hanedandan inen (Sachsen-Koburg-und Gotha Hanedanı) İngiltere’de hükümdarın ne idüğünü yarın anlatacağım...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT