BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çankaya’da hukuk zirvesi

Çankaya’da hukuk zirvesi

Sayın Cumhurbaşkanı dün Köşkte devletin zirvesini yemekte bir araya getirdi. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin en tepesindeki isimler, bu yemekte Cumhurbaşkanı ile buluştular. Yemeğe katılanların temsil ettikleri kurumlara baktığımızda, bu toplantının ana gündeminin hukuk sistemimizle ilgili olduğunu anlıyoruz.Sayın Cumhurbaşkanı dün Köşkte devletin zirvesini yemekte bir araya getirdi. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin en tepesindeki isimler, bu yemekte Cumhurbaşkanı ile buluştular. Yemeğe katılanların temsil ettikleri kurumlara baktığımızda, bu toplantının ana gündeminin hukuk sistemimizle ilgili olduğunu anlıyoruz. Yargıyla ilgili kamuoyunun genel rahatsızlıkları var. Yargı sistemimizin işleyişindeki sorunlar ve aksaklıklar toplumda adalet sistemimize olan güveni sarsıyor. Toplumun adalete olan inancının sarsılması tuzun koktuğu noktadır. Bu algı tehlikeli bir algıdır. Devleti yönetenler bunu fark etmiş ve bu konuda tedbir almak üzere bir araya gelme ihtiyacı duymuşlardır. Bu önemli ve hayırlı bir gelişmedir. Yargının işleyişini ve alınan kararları 3-5 yıl öncesi ile kıyasladığınızda, adalet sistemimizin her alanda önemli oranda iyileştirildiğini söylemek mümkündür. Ama gerçekten ülkemizde ileri demokrasiyi hâkim kılıp kalıcı hale getirmek istiyorsak, bu iyileştirme ve hukuk alanında yakaladığımız seviye yeterli değildir. Hâlâ ciddi noksanlarımız vardır. İşte bu tür istişare toplantıları, bu noksanların tamamlanmasına katkı verecektir. Köşkte o masanın etrafına gelen herkesin daha çağdaş bir hukuk, adil ve hızlı bir adalet sistemi için sorumlulukları ve yapabilecekleri işler vardır. Yasama organı mevcut yasalardaki çağdışı, AB standartlarına uymayan hükümleri değiştirmekle yükümlüdür. Ülkemizin bu alandaki en büyük açmazı terördür. Terörün her şeyi istismar ettiği bir ortamda, demokratik düzenlemeler yapmanın zorluğunu biliyoruz. Ama hukuk devleti terörle mücadelesini demokrasi içinde kalarak yürütmek zorundadır. Yasalarımızın çağdaş hukuk sistemleriyle entegre olması için yeni sivil bir anayasa zorunludur. Ancak terörle mücadele kanunundaki bazı maddelerde olduğu gibi bazı kanunlarımızın ivedi değişmesi gerekmektedir. Yürütmenin başı olarak toplantıya katılan Sayın Başbakan hukuk sistemimizin iyileştirilmesi konusunda zaten kararlı bir çaba içerisindedir. Yargının fiziki şartlarının iyileştirilmesi, kolluk kuvvetlerinin yargının taleplerini tüm modern imkânları kullanarak yerine getirmesi konusunda önemli mesafeler alınmıştır. Hâkim ve savcıların özlük haklarının iyileştirilmesinin gündeme geldiğini biliyoruz. Bütçe imkânları doğrultusunda bu konuda da adım atılıyor sanıyorum. Tarafsız ve bağımsız olmayan hantal bir yargı sisteminden büyük haksızlıklar görmüş, mağdur olmuş bir Başbakan, bu alandaki sorunları gidermek için çalışır, çalıştı. Ama iyi bir sistem sadece yürütmenin arzu etmesi ile kurulamaz. Bu çabaya yasama organı ile yargının da gerekli desteği vermesi şarttır. Hangi reformu yaparsanız yapın, hangi yargı paketini Meclis’ten çıkarırsanız çıkarın; bu yenilikleri uygulayacak olan polis, hâkim-savcı, jandarma, yüksek mahkemeler, bunlara inanmazsa, uygulamamakta direnirse, kendi vicdani kanaatini ve inisiyatifini yeniliklere karşı kullanırsa yaptığınız o reformların bir anlamı olmaz. Bu nedenle iyi işleyen çağdaş bir hukuk sistemine ulaşmada yargı erkinin de çok önemli sorumluluk ve görevleri vardır. İşte tüm taraflar Cumhurun başının önünde yüz yüze gelmişlerdir. Umarım bu yüzleşme hayırlı meyveler verir
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT