BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Malul çocuğu bulunan kadınlar erken emekli olur

Malul çocuğu bulunan kadınlar erken emekli olur

Sayın Şerif AKCAN! 15 Eylül 1966 doğumluyum. İlk defa 1 Ocak 1993 tarihinde çalışmaya başladım.Sayın Şerif AKCAN! 15 Eylül 1966 doğumluyum. İlk defa 1 Ocak 1993 tarihinde çalışmaya başladım. 12 Nisan 2008 tarihinde işten ayrıldım. Ödenmiş toplam 4800 gün primim var. Şu an yeniden çalışmaya başlayacağım. 9 yaşında zihinsel engelli bir kızım var. Yeni yasayla daha erken emekli olabileceğimi duydum. SSK’lı olarak çalışırsam ne zaman emekli olabilirim? G.Demir Bedensel ya da zihinsel olarak gelişimi eksik olan kişiler özürlü sayılmakta, başkasının bakımına muhtaç derecede özürlü olanlar ise malul olarak nitelendirilmektedir. Dünyada ve Türkiye’deki özürlü sayısı ortalama hayat süresi arttığı için yaşa bağlı olarak sürekli yükselmektedir. Bilim adamları, yaşayan her 100 kişiden 12’sinin özürlü olduğunu ifade etmektedirler. Sosyal Devlet ilkesinin Anayasal hak olarak güvence altına alınmasının sosyal sigortalara yansıtılması sonucu özürlü kişiler pozitif ayırımcılığa tabi tutulmaktadır. Örneğin özürlü kişiler daha erken emekli olabilmekte, Devlet, belirli hallerde çalışamayan özürlülere parasal yardım yapmakta ayrıca tedavilerini ücretsiz olarak üstlenmektedir. Pozitif ayırımcılığa tabi tutularak desteklenecek gruba Reform Yasası olarak nitelendirdiğimiz 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren özürlü malul çocuğu bulunan annelerde dahil edilmiş, bunlara daha erken emekli olma hakkı tanınmıştır. İSTEĞE BAĞLILAR DA YARARLANIR Reform Kanunu’nun 28. maddesi ile “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanlara 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmekte ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilmektedir. Yasal düzenleme ile 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışan ve aynı zamanda özürlü malul çocuğu bulunan kadınlar daha az süre prim ödeyerek daha erken emekli olabilmektedir. Kanundaki hükme göre özürlü malul çocuğu bulunan kadın ister 4/a kapsamında hizmet akdi ile çalışsın, ister ticari faaliyeti nedeniyle 4/b kapsamında sigortalı olsun isterse kamu çalışanı olduğu için 4/c kapsamında sigortalı olsun erken emekli olma hakkına sahip olabilecektir. Bu haktan 4/b kapsamında sigortalı sayılan isteğe bağlı sigorta primi ödeyen anneler de yararlanabilecektir. Özetlemek gerekirse 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı çalışması olan ve aynı zamanda özürlü malul çocuğu bulunan annelerin ödedikleri her 360 gün prim dörtte bir fazlası ile 450 gün gibi değerlendirilecektir. Bu haktan yararlanabilmek için öncelikle malul çocuğu bulunan annelerimizin emeklilik başvurusundan önce SGK’ya çocuğun malullük tescillerinin yapılması gerekmektedir. MALULLÜK BAŞVURUSU ŞART Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurmalıdır. Başvuru sonrası malul çocukların sevk işlemleri bu SGK İl Müdürlükleri/Merkezleri tarafından yetkili sağlık kuruluşlarına yapılacaktır. Ancak devlet memuru olarak çalışan anneler sevk işlemi için çalıştıkları Kurum aracılığıyla başvuruda bulunacaklardır. Emeklilik için yaştan düşülecek ve sigorta prim gün sayısına ilave edilecek süre malul çocuğun ölmesi, maluliyet halinin ortadan kalkması, kadın boşanmış ise velayetin babaya yani annenin kendisine verilmemesi, malul çocuğun 828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanması halinde sona erecektir. Örneğin; 1 Nisan 2006 tarihinde malul olduğu tespit edilen ve bu süreden bu yana çalışan kadın sigortalının malul çocuğu 17 Kasım 2012 tarihinde vefat ederse anne SGK’ya emeklilik müracaatı yapmadan önce malullük tescil müracaatı yapmak şartıyla Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden çocuğun vefat ettiği 17 Kasım 2012 tarihine kadar primi ödenen süreler için prim ödeme gün sayısı dörtte bir arttırılacak bu süre aynı zamanda emeklilik yaşından düşülecektir. KONTROL MUAYENESİNİ AKSATAN Kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süre, çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olma halinin devam ettiği sürede geçen çalışmalarına göre belirlendiğinden dolayı ileride çocuğun maluliyet halinin kalkabileceği dikkate alınarak çalışmaları ya da isteğe bağlı sigortalılığı nedeniyle prim ödemesi olan annelerin Kuruma maluliyet tespiti için hemen başvurmaları yararlarına olacaktır. Sağlık birimi tarafından çocuğun malul olduğuna karar verilir ve kontrol muayenesine tabi tutulur ise kontrol muayene süresi geçirilmemesi gerekir. Okurumuz 49 yaşını tamamlayacağı 15 Eylül 2015 tarihinde 5600 gün prim ödediği takdirde normal yoldan emekliliğe hak kazanır. Ancak okurumuzun çalışacağı süre içinde aynı zamanda malul çocuğuna bakacağı için 800 gün daha prim ödediği takdirde bu süreye Kanun hükmü gereği 200 gün ilave edilecek prim ödeme gün sayısı 1000 gün olarak kabul edilecektir. Daha önce 4800 gün prim ödemesi olduğu için toplam prim gün sayısı 5800 olacaktır. Emeklilik için gereken 49 yaşından 200 gün düşürülecek emeklilik için aranan yaş şartı 25 Şubat 2015 tarihine çekilecektir. Bu durumda okurumuz 800 gün daha prim ödeyerek 48 yaş 5 ay 10 günü tamamladığı 25 Şubat 2015 tarihinde yani emsallerine göre 200 gün daha erken emekli olabilecektir.
Kapat
KAPAT