BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Memurların çözülmeyen problemleri

Memurların çözülmeyen problemleri

Üst unvandaki personelin, ast unvandaki personelden daha az maaş alması, görevde yükselme ve kariyer sisteminin ne kadar kötü olduğunun bir göstergesidir.Herkes memurların en büyük probleminin maaş olduğunu bilir. Maaşı sıkıntı haline getiren ve memurları rahatsız eden, tabiri caizse kabuk bağlamış aşağıdaki konularda ne yazık ki hiçbir çalışma yapılmamıştır. 1-) Görevde Yükselme: Kurumlar arasındaki farklı uygulamalar sebebiyle, sıkıntılar yaşanmaktadır. Mesela, Maliye Bakanlığı, en az 3 yıl çalışma şartıyla, yıllardır binlerce memurunu imtihanla direkt uzman yapmaktadır. Diğer Bakanlık ve Kurum çalışanlarına ise maalesef böyle bir hak verilmemiştir ve mahrum edilmişlerdir. 2-) Ast Üst İlişkileri: Üst unvandaki personelin, ast unvandaki personelden daha az maaş alması, görevde yükselme ve kariyer sisteminin ne kadar kötü olduğunun bir göstergesidir. En bilinen örnek, 3 yıl çalışma şartı ile Şef olan personelin, görevde yükselme imtihanına girmek için gerekli eğitim şartını sağlamayan ya da sağlayıp da imtihanı geçemeyen personelden daha az maaş almasıdır. Bu durumda “Şef” unvanı pasifleştirilmiş ve anlamsız bir unvan haline getirilmiştir. 3-) Mali Sorumluluk: Ne acıdır ki, kamuda mali kontrol ve hesap verme sorumluluğu olan görevler, bir sıkıntı, bela gelmesin diye yapılmak istenilmemekte ya da gönülsüzce, zoraki bir şekilde yapılmaktadır. “Muhasebe Yetkilisi” görevi, Sayıştay ve Maliye denetimlerinde muhatap alınan bir görevdir. Ancak bazı kurumlarda yapılmak istenilmeyen, kaçınılan bir görev haline gelmiştir. Bunun sebepleri, kariyer unvanı olmaması, ek ödemesi ve tazminatının olmamasıdır. Muhasebe Yetkilisi, ödeme belgelerinde evrakların tamam olup olmadığını, imzaların kontrolünü, maddi hata olup olmadığını ve ödeme yapılacak kişinin doğru kişi olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Bu sebeple, sorumlulukları sınırlı olan satın alma ve harcama birimleri, ihtimam göstermeden rahat davranarak ödeme belgelerini hatalı ve eksik hazırlayarak göndermekte, muhasebe yetkilisi ya kavga ederek hataları düzeltmekte ya da eksik ve hatalar düzeltilmeden ödeme baskısı (mobbing) altında kalmaktadır. Yeterli ön mali kontrol yapılamayan evraklardaki hata ve eksiklerin tespit edilememesi ise kamu zararlarına sebep olmaktadır. Kontrol sorumluluğundan dolayı, Muhasebe Yetkilisi görevi istenilmeden yapılan sıkıntılı bir görev haline gelmiştir. Ayrıca Muhasebe Yetkilisi binlerce muhasebe evraklarını saklamak ve korumakla yükümlü olduğundan, Arşiv Müdürü gibi çalışmakta ve ayrıca diğer müdürlüklerin, ödeme evraklarının bir suretini saklamamaları nedeniyle, arşiv hizmeti vermektedir.. “Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi”, mali sorumluluğu olan diğer bir görevdir. Taşınırlarla ilgili bütün sorumluluğun tek bir personele yüklenmesi ve ayrıca kefalet kesintisi adı altında, âdeta ceza gibi yapılan bir kesinti sebebiyle, istenilmeden yapılan bir görevdir. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevini yürüten personel, Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisine karşı sorumludur. Ancak, bazı İdarelerde “Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi” ve “Muhasebe Yetkilisi” görevlerinin, yeterince personel olduğu halde, aynı kişiye verilmesi gibi abes uygulamalar yapılmaya çalışılmakta ve personelin üzerindeki baskı artırılmaktadır. Harcama sürecinde yer alan bütün görevliler eşit bir şekilde sorumluluk yüklenmeli ve eşit bir şekilde denetime tabi tutulmalıdır. Mali sorumluluğu olduğu halde ek ödemesi olmayan “Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi” ve “Muhasebe Yetkilisi” gibi görevlerle; ek ödemesi olan Yönetim Kurulu Üyeliği, Encümen Üyeliği ve Mahalli İdare Birliği gibi görevlerin personel arasında orantılı ve eşitliği gözetecek bir şekilde verilmemesi de kurum içi huzursuzluklara sebep olmaktadır. Bir grup memur >>> Bilgisayar Bölümü mezunlarına bu haksızlık ve mağduriyet reva görülmemeli Biz, Önlisans Bilgisayar Programlama ve Teknoloji ile Bilgisayar Programlama Bölümü mezunları olarak, haklı olduğumuz bir konuda haksız konuma düşmemek için desteğinizi rica etmekteyiz. Bilindiği üzere, KPSS’de yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor, yakın zamanda gerçekleşen, Önlisans 2012/1 devlet personeli yerleştirme işlemlerinde yaşanan, inanılması güç bir olayın iyi bilinmesinde fayda var. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmiş olduğu Bilgisayar İşletmeni kadrolarına, geçmiş yıllarda biz Bilgisayar Programlama ve Teknoloji mezunlarının da içerisinde bulunduğu 3249 nitelik koduyla alım yapılırken, 2012/1 atamalarında herhangi bir önlisans mezunu, yani 3001 alan kodu olan ve 1 aylık eğitimle alınan Bilgisayar Sertifikasına sahip olanlardan alım yapılmıştır. Yani nitelik kodu 6225. Bu iki nitelik koduna sahip olanların, Bilgisayar Bölümü mezunlarıyla eşdeğer statüde olması gibi saçma bir şey söz konusudur. Kaldı ki Bilgisayar Sertifikasını da, bizim gibi KPSS önlisans 3249 nitelik kodunun içeriğinde bulunan bölümlerden mezun olanların vermiş olduğu dersler sayesinde almaktadırlar. Doktorluk yapabilmek için herhangi bir lisans mezunu olmak ve 1-2 aylık eğitimin ardından alınan bir sertifika ile doktorluk yapabilmek gibi saçma bir durum ortaya çıkmaktadır. İlgili kurumlar ve merciler nezdinde hak araması mücadelesi veriyoruz. Bu hususta hakkaniyetten yana bir adım atılmasını, gereksiz yere mağdur edilmememiz gerektiğini düşünüyor ve bekliyoruz. Önlisans Bilgisayar bölümleri mezunları ---------- Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT