BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Cumhurbaşkanı Sezer, DEİK toplantısında yolsuzluk olaylarına sert çıktı: "Yanlarına kalmasın"

Cumhurbaşkanı Sezer, DEİK toplantısında yolsuzluk olaylarına sert çıktı: "Yanlarına kalmasın"


Saydam bir ekonomik yapının oluşturulması temel hedefimizdir” Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 14. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, “Başta yönetenler olmak üzere, kurallara herkes uymak zorundadır. Bunun sağlanması, devlet ile özel kesim arasında belirsizliği giderecek, karşılıklı güveni artıracaktır” dedi.Yolsuzluk olaylarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Sezer, “Hedefimiz saydam bir ekonomik yapının oluşturulmasıdır” dedi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kıbrıs meselesine çözüm bulma çabaları ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylığı arasında herhangi bir bağlantı kurulmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Sezer, “Avrupa Parlamentosu’nun sözde Ermeni soykırımı ile sözde Kürt sorununa yer veren, Türk askerlerinin Kıbrıs’tan çekilmesini isteyen kararını ciddiye almamız ve kabul etmemiz sözkonusu değildir” dedi. Cumhurbaşkanı, yolsuzluğun türedi zenginlerinin ülke ekonomisine egemen olmalarına imkan verilmemesi gerektiğini de vurgulayarak, “Belirsizliklerden arındırılmış, tüm kurallarıyla işleyen, yolsuzluğu yapanın yanına kâr bırakmayan, saydam bir ekonomik yapının oluşturulması temel hedefimizdir” diye konuştu. Türkiye güç kazandırır Cumhurbaşkanı Sezer, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Çırağan Sarayı’nda yapılan 14. Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, şu konulara temas etti: “Batı kurumlarıyla bütünleşmek ve bu bağlamda AB’ye tam üye olmak hedefimizdir. Türkiye kendi halkının talepleri doğrultusunda Kopenhag ölçütlerini benimseyip hayata geçirmeye kararlıdır. TBMM ve hükümetimiz bu yönde gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. AB’ye uyum sürecinde tam üyeliğin gereklerini yerine getirerek en kısa zamanda üyelik görüşmelerine geçeceğimizi ummaktayız. Bununla birlikte, tam üyelik sürecinde bütün görev ve yükümlülüklerin aday ülkelerin omuzlarında olmadığı, gözden uzak tutulmaması gereken bir gerçektir. AB, Türkiye’yi tam üye olarak bünyesine kabul ettiğinde, canlı ve nitelikli insan gücüyle, gelişmiş ekonomisiyle, özel kesimiyle, jeostratejik konumuyla çok önemli bir üye kazanmış olacaktır. Bir başka deyişle AB Türkiye’ye katkılarda bulunacağı gibi, AB üyesi Türkiye bu kuruluşa yeni bir güç, farklı bir boyut kazandıracaktır.” Ortaklık katılım belgesi “Helsinki Zirvesi’nden bu yana geçen bir yıl içinde Avrupalı dostlarımıza her vesile ile vurguladığımız gibi, Kıbrıs meselesine çözüm bulma çabalarıyla ülkemizin AB’ye adaylığı arasında herhangi bir bağlantı kurulmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Benzer biçimde Avrupa Parlamentosu’nun sözde Ermeni soykırımı ile sözde Kürt sorununa yer veren, Türk askerlerinin Kıbrıs’tan çekilmesini isteyen kararını da ciddiye almamız ve kabul etmemiz sözkonusu değildir. Bu kararın Avrupa Parlamentosu’nun görüşlerini yansıttığı ve AB Bakanlar Konseyi’ni bağlamadığı yönündeki iddiaları da inandırıcı bulmuyoruz.” Piyasalarda baş rol “Yapısal bir değişim içinde bulunan Türk ekonomisi, özel kesimin öncülüğünde, girişimcilerimizin dinamizmiyle dünyaya açılmıştır. Dış ticaretinin yüzde 60’tan fazlasını AB ülkeleri ile gerçekleştiren Türkiye, ürünlerini yoğun bir rekabetin yaşandığı piyasalarda kabul gören bir düzeye çıkarmıştır. Fiyat-kalite ilişkisi yönünden sunduğu uygun imkanları Avrupa pazarında kabul ettirmiş olan mal ve hizmet üreticisi girişimcilerimiz, serbest piyasa şartları çerçevesinde bölgedeki üstünlüklerini de kullanarak, başta Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya olmak üzere, dünya piyasalarında başrol oynayabilecek olgunluğa erişmiştir.” Dünya Avrupa’dan ibaret değil “Dünyanın Avrupa’dan ibaret olmadığının bilincindeyiz. Avrasya’da, Ortadoğu’da hatta daha uzak bölgelerde ekonomik gücünü özel kesiminin deneyim ve becerisiyle ispatlamış olan Türkiye, uluslararası bir oyuncu olarak giderek daha geniş ve daha çeşitli hedeflere yönelmiştir. Türkiye, bugün Ortadoğu’ya ve Körfez bölgesine daha çok önem vermek zorundadır. Afrika kıtası ve Latin Amerika, yeni ufuklar arayan girişimcilerimize yeni imkanlar ve işbirliği ortamları sunmaktadır. 3 milyara yaklaşan nüfus ve 2.5 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip olan Uzakdoğu ülkeleri ve Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye için yeni imkanlar ifade etmektedir.” Yolsuzluğun türedi zenginleri “Başta yönetenler olmak üzere, kurallara herkes uymak zorundadır. Bunun sağlanması, devlet ile özel kesim arasında belirsizliği giderecek, karşılıklı güveni artıracaktır. Belirsizliklerden arındırılmış, tüm kuralları ile işleyen, yolsuzluğu yapanın yanına kâr bırakmayan saydam bir ekonomik yapının oluşturulması temel hedefimizdir. Toplumun etik ve hukuksal kurallarını bozan, dar bir çevreye kamu kaynaklarından büyük çıkarlar sağlanmasına imkan veren, kıt kaynakların eşitlik ve adalet ilkelerine uygun olarak kullanımına engel olan tüm siyasal, yönetsel ve ekonomik yolsuzluklarla savaşım üzerinde özenle durulması ve sonuna kadar gidilmesi gereken bir boyut kazanmıştır. Yolsuzluğun türedi zenginlerinin ülke ekonomisine egemen olmalarına imkan verilmemelidir.” Cumhurbaşkanı Sezer hastane açtı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, “Kuruluşundan itibaren, diğer alanlarla birlikte sağlık hizmetlerinin ülkenin her köşesine yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine de büyük önem veren Türkiye Cumhuriyeti, geçen 77 yıl içerisinde önemli ilerlemeler gerçekleştirmiştir” dedi. Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binası, Cumhurbaşkanı Sezer’in de katıldığı törenle hizmete açıldı. Sezer, törende yaptığı konuşmada, insan sağlığına hizmet veren bu kurumun açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sağlıklı hayat, her devletin, her ulusun kendi vatandaşlarına en iyi biçimde sunmak için çaba gösterdiği temel haklardan biridir. 2000’li yıllarda tüm insanlara sağlık hizmeti verilmesi ve insanların bu hizmetlere ulaşabilirliğinin artırılması, çağdaş dünyanın hedefleri arasında yer almaktadır. Türkiye, tıp dünyasındaki gelişmeleri yakından izlemekte ve tıp alanındaki teknolojik yenilikler ülkemizde de başarıyla uygulanabilmektedir. Bu gelişimden hepimiz kıvanç duyuyoruz” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT