BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osmanlı gönülleri fethetti

Osmanlı gönülleri fethetti

Dünyaca ünlü tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık, Osmanlıların fethettikleri bölgelerin halklarına hiç bir zaman zulmetmediklerini belirterek, "Tam aksine Osmanlılar fethettikleri yerlerin halkının gönlünü de kazanmışlardır" diyor.Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle dört bir yanda pek çok bilimsel toplantı düzenlendi. Osmanlı'nın hoşgörüsü, değişik inançlara, farklı kültürlere engin bakışı sergilendi bu konuşmalarda. Ne var ki bu gerçeği dünya çapında isim yapmış bir tarihçiden duymak daha da önemli. İznik'te düzenlenen 1. Uluslararası İznik Çinisi Sempozyumu'nda dinlediğimiz ve görüştüğümüz Prof. Dr. Halil İnalcık, bazı çevrelerin ısrar ve inatla iddia ettiklerinin aksine Osmanlı'nın hâkimiyeti altındaki insanlara müsamaha ile davrandığını söyledi. İnalcık, İznik'in Türkleşmesi ve müslümanlaşmasını anlatırken Osmanlı Devleti'ni idare edenlerin büyük bir hoşgörü sahibi olduğunu vurguladı. Prof. İnalcık, Osmanlıların fethettikleri yerlerdeki halklara zulmetmediklerini belirterek, "Tam aksine Osmanlılar fethettikleri bölge insanlarının gönlünü de kazanmışlardır" dedi. İnalcık, görüşmemizde "İznik'in ilk defa ne zaman Türklerin eline geçti?" sorumuza şu cevabı verdi: Anadolu kızılelması "İznik ilk olarak 1071'de Bizans mukavemeti kırıldıktan sonra Anadolu Selçukluları, Oğuzlar Marmara'ya, Ege'ye kadar bir çığ gibi geldiler. O zaman Selçuklu hanedanından Süleyman Şah'ı Selçuk sultanları Anadolu'ya gönderdiler. O da Türkmenleri alıp İznik'e geldi. Bizanslılar bir kargaşa içine düşmüşlerdi. Kralları Malazgirt Zaferi'nde esir edilmişti. Süleyman Şah bu kargaşa içinde geldi İznik'i aldı. Tarih 1076. Demek ki İznik ilk olarak 1076'da Türk oldu. Süleyman Şah çok yaşamadı, 1076'da öldü. Onun yerine yardımcıları İznik'i aldılar. Bunlardan biri Ebü'l Kasım'dı. Ebü'l Kasım İzmit'i de ele geçirdi. Fakat daha sonra Melikşah bölgeyi idaresi altına almak için askerlerini buraya gönderdi. Bu askerlerin başında Porsuk Bozan gibi büyük generaller vardı. Bunlar Ebü'l Kasım'ı bertaraf ettiler." Bu tarihlerde İstanbul'un düşme tehlikesine karşılık hıristiyanların paniğe kapıldığını ve Haçlıların bu tehlikeye karşı toparlanmaya çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Halil İnalcık o dönemi şöyle anlatıyor: "Fakat o zaman İstanbul'da büyük bir telaş vardı. İstanbul düşmek üzere. Surlara kadar dayanmışız. İstanbul'un kapılarına yanaşmışız. Bunun üzerine Avrupa'da büyük bir haçlı seferberliği başladı. 1. Haçlı Seferi bu yüzden örgütlendi Avrupa'da. Önce hıristiyan halklar geldi Anadolu'ya. Bunlar bertaraf edildiler. Ancak daha sonra feodal beyler, komutanlar, askerler bir araya geldi. İznik 1079'de Türklerin elinden çıktı. Bu fazla sürmedi. 1105'te tekrar ele geçirdiler İznik'i. Bu hakimiyet daha uzun süre devam etti. 1147'ye kadar sürdü. Süleyman Şah'ın burayı payitaht yapması ile İznik Türklerin önemli bir merkezi oldu. Demek ki, İznik 1076'da ilk olarak Türkleşti ve İslamlaştı. 1147'ye kadar olan ikinci hakimiyet dönemi çok önemli." İznik'in tarih boyunca farklı topluluklar tarafından ele geçirilmek istendiğini belirten İnalcık,İznik'in Osman Gazi tarafından 1300 tarihinde muhasara edildiğini ifade eden İnalcık, bu tarihten bir yıl sonra 1301 yılında İznik'in fethedildiğini ve bunun İznik için tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekiyor. Osmanlıların İznik'ten önce yol üzerindeki bütün yerleşim birimlerini topraklarına kattığını belirten İnalcık, "İznik kısa süre için Osmanlı topraklarının arasında kalmıştır" diyor ve 2 Mart 1331 tarihinde Osmanlı Sultanı Orhan Gazi'nin kenti alarak, 1335'e kadar Beyliğin başkenti ilan ettiğini ekliyor. İznik'in yağmalanmasına izin vermeyen Orhan Gazi'nin, kaçamayan halkı korumak amacıyla, evleri, dul ve sahipsiz kadınlarla evlenen askerlerine bağışladığını belirten İnalcık konuşmasının sonuna şu notu düşüyor: "Bizans İmparatoru III. Andronikos İznik'i Türklerden geri almak istemişse de bunu başaramamış, bu tarihten sonra İznik, tamamiyle Bizans idaresinden çıkmış ve ebediyen Türk hakimiyetine girmiştir." Büyük tarih bilgini Halil İnalcık 1918'de İstanbul'da doğdu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdikten sonra 1943'te doktor, 1946'da doçent oldu. Londra'ya gidip geldikten sonra profesörlüğe yükseldi (1952). Amerika'da çeşitli üniversitelerde ders verdi. İnalcık, Bilkent Üniversitesi'nde tarih bölümünün öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İnalcık, Osmanlı tarihi üzerine 16 kitap yayınlamıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT