BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2001

2001

Yeni yılınız kutlu olsun! Geçen yıl 2000 senesi girince bütün dünya 21. yüzyılı ve 3. binyıl'ı kutladı. 1800 ve 1900 yıllarında da 19. ve 20. yüzyıllar kutlanmıştı. Gerçekte yeni asırlar 1801, 1901 ve 2001'in ilk günü başlar. Tarih ilmine göre bugün, 1 Ocak 2001 günü, 21. yüzyıl başlıyor. Ama örf, âdet, gelenek, çok defa mantık ve müsbet bilgiyi aşmıştır.Yeni yılınız kutlu olsun! Geçen yıl 2000 senesi girince bütün dünya 21. yüzyılı ve 3. binyıl'ı kutladı. 1800 ve 1900 yıllarında da 19. ve 20. yüzyıllar kutlanmıştı. Gerçekte yeni asırlar 1801, 1901 ve 2001'in ilk günü başlar. Tarih ilmine göre bugün, 1 Ocak 2001 günü, 21. yüzyıl başlıyor. Ama örf, âdet, gelenek, çok defa mantık ve müsbet bilgiyi aşmıştır. İki cihan savaşı ile kararan 20. asır, kötü bir yüzyıldı, geride bıraktık. Ama medeniyetin doruğuna ulaşarak insanlığı 21. asra taşıdı. 1900 yılında uçak, radyo ve telsiz telefon, bilgisayar, röntgen, faks, sesli ve renkli film ve sinema, antibiyotik, tank, nükleer silâh, elektrikli âletler (buzdolabı, ütü, elektrik süpürgesi, çamaşır ve bulaşık makineleri) yoktu. Otomobil fantezi bir oyuncaktan ibaretti. Orhun Göktürk Yazıtları henüz okunmuştu. Dîvânü Lugâti't-Türk ve Dede Korkut bilinmiyordu. Türkiye dahil Avrupa kıt'asında cumhuriyet rejimi, yalnız İsviçre'de ve Fransa'da hüküm sürüyordu. Bütün Avrupa ve Asya devletleri monarşi idi. Zaten 1900 yılında dünyadaki bağımsız devlet sayısı 53'ten ibaretti. Bugünki devlet sayısının dörtte birinden az fazla. Zira yüz yıl önce, bir sömürgeler ve imparatorluklar çağında yaşıyorduk. 9 devlet, hem de resmen, büyük devlet statüsünde idi: İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan, Rusya, Türkiye, Birleşik Amerika ve Japonya. Bunlardan İngiltere süper güç, Osmanlı tabiriyle cihan devleti sayılıyordu, rakibi Almanya idi. Bizim sınırlarımız Adriyatik ile Basra Körfezi, Aden Körfezi ile Tunus arasında uzanıyordu. 1900'de bağımsız Müslüman devlet sayısı sadece 4 idi (Türkiye, İran, Afganistan, Fas). Hıristiyan olmayan devletler ise sadece Japonya, Çin ve Siyam (Tayland) idi. Yeni bir dünyanın 1918'den itibaren oluşmaya başladığını söyleyebilirim. Yüzyıl önce dünya nüfusu 1.491.000.000'dan ibaretti. Bugünkinin dörtte biridir. Yeryüzünde milyon nüfuslu yalnız 17 şehir mevcuttu. Yüzyıl sonra, 2101 yılında, en az aynı çapta değişen bir dünya oluşacaktır. Akıllı milletler, şimdiden uyum göstermeye hazırlanıyorlar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT