BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aralık ayı fiyat artışları

Aralık ayı fiyat artışları

Geçen hafta Aralık ayında bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının % 1.9, tüketici fiyatlarının ise % 2.5 oranında artış gösterdiği açıklandı.Geçen hafta Aralık ayında bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının % 1.9, tüketici fiyatlarının ise % 2.5 oranında artış gösterdiği açıklandı. Geçen yılın enflasyonu toptan eşyada % 32.7, tüketici fiyatlarında ise % 39 olarak tesbit edildi. Enflasyon hem toptan eşya, hem tüketici fiyatlarıyla 1986'dan sonraki yıllara göre en düşük düzeye geriledi. 12 aylık rakamlar nazarı itibare alındığında toptan eşya fiyatları geçen Kasım ayında % 40'ın altına düşmüştü. Aralık ayında da tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı % 40'ın altına indi. 12 aylık ortalamalar nazarı itibare alındığında yıllık enflasyon toptan eşyada % 51.4, tüketici fiyatlarında ise % 54.9 olarak hesaplandı. 1999 Aralık ayında aylık enflasyon toptan eşyada % 6.8, tüketici de ise % 5.9 olmuştu. Yine 1999'da yıllık fiyat artışı toptan eşyada % 62.9, tüketici de ise % 68.8 idi. Bu suretle, 1999 ve 2000 yıllarına ait fiyat yükselişleri arasında mukayese yapıldığında toptan eşya fiyatlarında % 30.2 ve tüketici fiyatlarında ise % 29.8 nisbetinde gerileme olduğu görüldü. 1999 Aralığına göre 2000 yılının son ayında enflasyon ve fiyat artışı toptan eşyada % 4.9 puan, tüketici de ise % 3.4 puan daha az oldu. Geçen Kasım ayında toptan eşya fiyatları % 2.4, tüketici fiyatları ise % 3.7 oranında yükselmişti. 2000 yılı Aralık ayında toptan eşya fiyatlarında görülen % 1.9'luk artışın, % 0.3'ü devlete, % 1.6'sı da özel sektöre aittir. Bütün bu rakamlar gösteriyor ki, enflasyonla mücadele konusunda hükümetin izlemeye karar verdiği ekonomi politikasının uygulamasında başarı sağlanmıştır. Hükümetin, bu konuda programını ilan ettiği zaman belirlediği yıllık % 20 ve % 25'lik hedefler gözönünde tutulduğu takdirde bir yoruma göre hükümetin takip ettiği program başarılı değilmiş gibi görülebilir. Fakat, biz buna yıkarıda işaret ettiğimiz gibi katılmıyoruz. Çünkü, hükümet uzun yıllardan beri devam eden enflasyonun belini kırmaya karar verdiği zaman belirlediği hedefler rakamsal olarak ne olursa olsun, yukarıda belirttiğimiz gibi tüketici fiyatlarındaki % 29.8'lik, toptan eşya da ise % 30.2'lik düşüş bizce büyük bir başarıdır. Bütün bu belirttiğimiz hususlar gösteriyor ki fiyat artışlarında izlenen politika kanaatimizce bu yıl sonu itibariyle başarıya ulaşmış görülmektedir. Bu olumlu sonuç, sevindirici olmakla beraber, ülke ekonomisinin bütününde arzu edilmeyen olumsuzluklar birçok alanlarda mevcudiyetini korumaktadır. İşsizlik, gelir dağılımındaki aşırı dengesizlik ve kamu açıkları bunlara misaldir. Bu arada geçen yılın sonlarında ortaya çıkan mali sektördeki kriz de ekonomik bünyemizin diğer bir kötü tarafı olarak kendini gösterdi. Sözkonusu krizin geçen yılın sonlarına doğru ortaya çıkışı, bir manada sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ama, ekonomik bakımdan bu mali kriz, analitik bir görüşle değerlendirildiğinde ortaya şu gerçek çıkmaktadır. Bu da ülke ekonomisinin serbest piyasa şartlarının gerekli kıldığı güçte olmayışıdır. Bize göre bütün mesele bu noktanın üzerinde durularak neler yapılacağının tesbitindedir. Bu da zaman zaman tekrarladığımız gibi ancak planın gereklerine uyularak gerçekleştirilebilir. Başka bir deyimle Sn. Süleyman Demirel'in Başbakan olduğu 1965-1971 yıllarındaki ekonomiyi yönlendirme ve idare etme şartları gerçekleştirildiği takdirde ülkemiz tekrar normal bir iktisadi hayata dönebilecektir diye düşünüyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT