Bankanın yılın ilk 6 ayında net dönem kârı 1 milyar 820 milyon TL olurken, özkaynak büyüklüğü 28.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde de sorunsuz ve istikrarlı büyüme politikasını başarıyla uyguladıklarını belirten İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Aktif büyüklüğünü 268.3 milyar TL'ye yükselterek Türkiye'nin en büyük özel bankası olmaya devam ettik" dedi. İş Bankası'nın kredilendirme süreçlerini mesleğin gerektirdiği özen ile yönettiklerini belirten Bali, şunları kaydetti: "Bankamızın nakdi ve gayrinakdi krediler ile ekonomiye sağladığı toplam kaynak 225.9 milyar TL seviyesine ulaştı. Nakdi kredilerimizin bilançomuzdaki payı yüzde 65.3 seviyesinde gerçekleşirken, ticari kredilerimiz toplam nakdi kredilerimizin yüzde 73.4'ünü oluşturdu. İş Bankası'nın takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı yüzde 1.6 gibi oldukça düşük bir seviyede."