Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Geçen yıla ait verileri içeren araştırma; Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliğinin küçük miktarda da olsa düzelme eğiliminde olduğunu, orta direğin güçlendiğini gösterdi. Buna göre en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen seneye göre 0.7 puan azalarak yüzde 45.9'a geriledi. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun payı da 0.1 puan artarak yüzde 6.2'ye yükseldi. Toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oranı ise, 7.7'den 7.4'e düştü. Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça “gelir dağılımında eşitliği”, 1'e yaklaştıkça da “bozulmayı” ifade eden Gini katsayısı; 2014'te bir önceki yıla göre 0.009 puan düşüş ile 0.391 olarak tahmin edildi. Dikkat çeken bir başka düzelme de; yoksulluk oranının önceki yıla göre yüzde 15 ile değişmemesine rağmen, maddi yoksunluk yaşayanların oranının yüzde 43.8 düzeyinden yüzde 29.4'e gerilemesinde görüldü. “Ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan” nüfusun oranı olarak tanımlanan ve beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, ödeme zorluğu, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek, evin ısınma ihtiyacı, çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil sahipliği olarak belirlenen 9 maddeden en az 4'ünü karşılayamayanların durumu “maddi yoksunluk” olarak değerlendirildi.
GELİR DE ARTIYOR
?  Türkiye'de ortalama yıllık hane halkı kullanılabilir fert geliri; 
geçen yıl yüzde 9.8 
artarak, 13 bin 
250 liradan 14 bin 553 liraya ulaştı.
?  Okur-yazar olmayanların yüzde 27.7'si, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 25'i yoksul 
iken; bu oran lise altı mezunlarda yüzde 
12.5 oldu.
?  Hayat şartlarında iyileşme gözlendi. Nüfusun yüzde 37'si konutunda “sızdıran çatı, nemli duvar” gibi problemler yaşadı.
?  Nüfusun yüzde 66.5'i, konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri ve borçları olduğunu söyledi.