Osman Çobanoğlu ANKARA
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve TÜBİTAK'ın ortak çalışacağı projede; ilk olarak Milli Güç Kalitesi Sistemi hem yazılım hem de donanım olarak geliştirilecek. Ardından Milli Enerji Gözlem ve Yönetim Sistemi (Milli SCADA) için çalışmalar başlatılacak. 2017'de bitirilmesi planlanan projede, Ankara'daki bazı trafo merkezleri pilot bölge olacak. Milli Güç Kalitesi Sistemi vasıtasıyla alınacak güç, konum ve alarm bilgileri gibi çeşitli konular bir yerde toplanacak. Bu toplanan bilgiler milli imkanlarla oluşturulacak yazılımla gözlem ve yönetim sistemine aktarılacak. Böylece prototip oluşacak. Ardından TEİAŞ'ın veri iletişimi altyapısı yeniden planlanacak.