TORBA yasa ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara getirilen önemli imkandan yararlanmak için tanınan sürede sona gelindi. GSS prim borcunu yapılandırmak isteyenlerin, bugün mesai saati bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurusunu yapması gerekiyor. 


NASIL YOLLANDIĞI ÖNEMLİ 


Yeniden yapılandırma için başvurular, form doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahın bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılacak. Başvuruların posta yolu ile yapılması durumunda; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde, başvuru formunun postaya verildiği tarih kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek. Adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek. Bu yüzden bugün postayla başvuru yapacakların gönderme şekline dikkat etmesi gerekiyor. 


PEŞİNDE FAİZ ALINMIYOR 


Alacak aslının tamamının 30 Kasım'a kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacak. Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin ana para ile gecikme zammı, gecikme cezası yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE/ Yİ-ÜFE tutarı belirlenecek. Ana para ile hesaplanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı toplanacak. Bulunan tutar; 6 taksit için 1.05, 9 taksit için 1.07, 12 taksit için 1.10, 18 taksit için 1.15 katsayısı ile çarpılacak. Hesaplanan rakam, talep edilen taksit sayısına bölünecek ve 2'şer aylık dönemlerde ödenecek taksit tutarı belirlenecek. 18 ay taksiti tercih eden, 36 ayda ödemesini yapacak.


KUYRUK OLUŞABİLİR


Hiç gelir testi yaptırmayanlara, gelir testine başvuru için 30 Eylül'e kadar süre verilmişti. Son gün sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında uzun kuyruklar oluşmuştu. Bugün de SGK'ya yapılandırma başvuruları için son gün. Yine kuyruk olabilir. Posta yolunu tercih edeceklerin, gönderme şekline dikkat etmesi gerekiyor.


30 KASIM'I ATLAMAYIN


Yapılandırılan borçlarda peşin ödeme ve ilk taksit için son tarih 30 Kasım. Peşin ödemeyi seçenler, yapılandırılmış borçların tamamını en geç 30 Kasım'a kadar ödememeleri ve bir takvim yılında 2 taksit ihlali oluşmadan peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine de dönüştürmemeleri halinde kapsama giren borçlarını yeniden yapılandırma kapsamında ödeme hakkını kaybedecek. Taksitli ödeme seçilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş 2'den fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında 2'den fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilmiş olacak.