2015'te 4.5 milyar avroyu bulan yatırım gerçekleşirken, 2016 içerisinde toplamda 6 bin 254 megavat daha kapasite eklenecek. Yüzde 61’I yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşacak bu kapasitenin bin 716 megavatını doğalgaz, bin 300 megavatını hidroelektrik, bin megavatını rüzgar, 700 megavatını ithal kömür ve 575 megavatını da yerli kömür kaynaklarına dayalı olacak. Bu yıl ayrıca ek olarak, 200 megavatlık jeotermal, 50 megavatlık biyokütle, 13 megavatlık lisanslı güneş, 500 megavatlık lisanssız yenilenebilir enerji kaynakları ile 200 megavat kapasitesinde lisanssız kojenerasyon tesisi devreye alınacak. Planlanan enerji yatırımlarının maliyetinin 6 milyar avroyu aşacağı hesaplanıyor.