Türkiye’nin en yaşanabilir kentleri belli oldu. Şehirleri konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere 11 kategoride değerlendiren Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Yaşam Endeksi’nde en yüksek değeri 0,6745 ile Isparta aldı. Onu 0,6737 ile Sakarya ve 0,6553 ile Bolu takip etti. Endekste son sırayı ise 0,2765 ile Muş, 0,2936 ile Mardin ve 0,2975 ile Ağrı takip etti. İşte araştırmadan çıkan sonuçlar:
KONUT ENDEKSİNDE SAKARYA
Birey ve hane halkının yaşam kalitesinde önemli bir etken olan konut boyutu endeksinde en yüksek değeri 0,9369 ile Sakarya aldı. Sakarya’yı Sinop ve Bolu takip etti. Ardahan ise en düşük konut endeks değeri 0,0860 ile son sırayı aldı. Ardahan’ı  Ağrı ve  Mardin takip etti. 
ÇALIŞMA HAYATINDA ZONGULDAK 
Kişilerin maddi olarak daha çok kaynağa erişebildiği bir hayat sürmelerini sağlayan, onlara yeteneklerini geliştirme, toplum içinde yararlı hissetme ve özgüvenini arttırma yoluyla hayatını iyileştirme imkânı sunan çalışma hayatı boyutunda en yüksek endeks değerini 0,7921 ile Zonguldak, 0,7063 ile Bilecik ve 0,7023 ile Kütahya aldı. Çalışma hayatında son sırada ise 0,0890 ile Batman, 0,0956 ile Mardin ve 0,1663 ile Şırnak yer aldı.
GELİR VE SERVETTE İSTANBUL 
Kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama ve ekonomik ve kişisel risklere karşı korunma imkânı sunan gelir ve servet boyutunda en yüksek endeks değerini 0,8788 ile İstanbul aldı. İstanbul’u Ankara ve İzmir izledi. Gelir ve servet endeksinde ise son sırayı 0,0191 ile Adıyaman, 0,0646 ile Ağrı ve 0,0740 ile Ardahan aldı.
SAĞLIKTA ISPARTA
Bireylerin genel sağlık durumu, sağlık altyapısı ve imkânlarının yeterliliği, sağlık hizmetlerinden memnuniyet açısından yaşam kalitesi ile doğrudan ilgili olan sağlık boyutu endeksinde en yüksek değeri 0,8408 ile Isparta aldı. Isparta’yı Bolu ve Rize takip etti. Sağlık endeksinde son sırayı 0,3014 ile Ağrı aldı. Ağrı’yı Kilis ve Şırnak izledi. 
EĞİTİMDE TUNCELİ 
Bireylerin topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında büyük öneme sahip eğitim boyutu endeksinde ilk sırayı 0,7468 değeri ile Tunceli aldı. Tunceli’yi Isparta ve Amasya izledi. Eğitim endeksinde en düşük endeks değeri 0,0966 ile son sırayı Hakkari aldı. Hakkari’yi, Şırnak ve Ağrı takip etti. 
GÜVENLİKTE ARTVİN 
Güvenlik boyutu endeksinde en yüksek endeks değeri 0,8222 ile ilk sırayı Artvin aldı. Artvin’i Sinop ve Gümüşhane izledi. Son sırası 0,3210 ile Muğla aldı. Muğla’yı Kilis ve Antalya takip etti.