Hükümet, Rusya ile yaşanan kriz ve küresel durgunluktan olumsuz etkilenen turizm sektörüne destek paketini açıkladı. Türkiye'nin turizmine yönelik açık bir karapropaganda yürütüldüğünü vurgulayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de ağırlamayı arzu ettiğimiz bütün insanlara sesleniyorum; Türkiye evinizdir. Bu güzel ve güvenli ülkeye gönül rahatlığıyla gelebilir, tatilinizi geçirebilir, bu ülkenin derin tarihinden, güzel doğasından istifade edebilirsiniz. Turizm sektörünün zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet sergiliyoruz. Devreye aldığımız eylem paketiyle sektörümüze doğrudan 255 milyon Türk lirası bir hibe desteği sağlıyoruz. Ayrıca sektörün 288 milyon liralık ödemelerini de erteliyoruz" diye konuştu.
İŞTE TEDBİRLER
¥ 1 Nisan ve 31 Mayıs arasında bütün ülkelerden turist getiren 'A Grubu' seyahat acentelerine uçuş başına 6 bin dolar destek verilecek. Alanya-Gazipaşa, Antalya, Muğla-Dalaman ve Muğla-Bodrum'da tarifeli; İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer havalimanlarında da tarifesiz uçuşlar uygulamaya dahil olacak.
¥ Azerbaycan, Belarus, Rusya, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Norveç, Romanya gibi ülkelerden önceki yıl en az 400 bin turist getiren 'A Grubu' turizm acentelerine, kredi garanti fonu ile toplam 100 milyon lira kredi kullandırılacak.
¥ Turizm sektöründe muhtemel bir daralma ya da kredilerin geri dönüşünde yaşanabilecek problemler söz konusu olduğunda, firmaların banka borçlarında yeniden yapılandırmaya gidilecek. Yeniden yapılandırma, ihtiyaç duyulduğunda turizm işletmelerine de uygulanacak.
¥ Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesisleri, Ekonomi Bakanlığının teşviklerinden faydalanacak. Özellikle yüksek gelir grubuna mensup turistlere hizmet veren kruvaziyer limanları, yat limanları, rıhtım ve iskeleler bu çerçevede daha işler hale getirilecek.
¥ Bakanlık belgeli konaklama ve deniz turizmi tesisleri, ihracatçı kapsamına alındı. Buna göre önceki yıl 750 bin dolar döviz getirenler ihracatçı sayılacak; Eximbank kredilerinden yararlanma, yurt dışı fuarlara katılım desteği, harçlardan muaf olma gibi avantajlardan doğrudan istifade edecekler.
¥ Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgeli işletmelere verilen mevcut enerji desteğine ek olarak; su, atık su ve katı atık bedellerinde, bulundukları bölge itibarıyla en düşük tarife uygulanacak. Aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak.
¥ Hazine mülkiyetinde bulunan ancak tesisler tarafından turizm amaçlı kullanılan alanlara dair "ecrimisil" bedellerinin 2016 yılı ödemeleri ertelenecek ve takip eden 3 yılda üç eşit taksitle ödenecek.
¥ Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli konaklama tesislerinden alınan kira bedelleri bu yıl ertelenecek ve 3 eşit taksite ödenecek. Bu tesislerinin toplam ciroları üzerinden alınan pay bedellerinin de 2016 yılı ödemeleri tehir edilecek ve 3 taksite bölünecek.