Zorunlu trafik sigortasında indirim başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler içeren torba tasansı dün gece Meclis Genel Kumlunda yasalaştı. 65 yaş aylıklan, 15 bin polis alınması, genel sağlık sigortası prim borçlanmn silinmesi, Kanalİstanbul için atılacak adımlann kolaylaştmlması, trafik sigortalarında ki artışa sınırlama ve terörizmin finansmanı suçuyla mücadelede yeni düzenlemeleri içeren 'torba kanun'un ildnci bölümünde 7 madde daha kabul edüdi. Yasalaşan tasarıyla terör mağduru sivü şehitlerin anne ve babasına devlette iş imkanı sağlanacak, mağdurların istihdamında 45 yaş sınırı kaldmlacak. 
 
GENİŞLİYOR
 
2012 yılında 18 ve 25 yaş üstü okumayan, çalışmayan gençlerin, kendilerinin sigorta kapsamına alınacağı ve gelir testi yaptırması gerektiği kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak gelir testi yaptırmayan milyonlarca gence GSS prim borcu çıkmıştı. Şimdi yeni yasa ile tüm bu borçlar bir anda silinecek. Düzenlemeden önce ödenen primler ise iade ve mahsup edilmeyecek. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde belirlenen alanlann sınırları içinde olup, riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekli görülenler, değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığı gözetilmek kaydıyla söz konusu yasa hükümlerine tabi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlannda her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek. 
 
15 BİN POLİS ALINACAK 
 
15 bin polis ve 2 bin 610 sosyal güvenlik denetmeni kadrosu da ihdas edilecek. Suc Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da sayılan işlemlerin, mal varlığının aklanması veya terörün finansmanı sucuyla İlişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek ya da gerekli görüldüğünde analiz sonuçlarını yetkili makamlara aktarmak amacıyla 7 işgünü süreyle askıya almaya Maliye Bakanı yetkili olacak.