Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, üretimde dijital dönüşümün yaygınlaştırılması ve 4. Sanayi Devrimi'ne geçişin sağlanması hedefi altında politika belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için bakanlığın teşkilat kanununda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü söyledi. Üretim Reform Paketi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Işık, “4. Sanayi Devrimi kapsamında dönüşümü sağlamak adına akıllı üretim, nesnelerin interneti, otonom robotlar, bulut bilişim sistemi, artırılmış gerçeklik, 3D yazıcılar, siber-fiziksel sistemler, büyük veri, simülasyon, sistem entegrasyonu gibi sistemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor” dedi. Ocak ayında Üretim Reform Paketi Çalıştayı'nın düzenlendiğini hatırlatarak, paydaşlardan alınan görüşler sonrasında tespit edilen sorunların çözümüne yönelik mevzuat değişikliklerini kapsayan paketin, 7 ana hedef altında toplam 31 öneri ve 19 alt öneriyi içerdiğini belirten Bakan Işık, önerilerin hayata geçirilebilmesi için 21 kanun ve 5 kanun hükmünde kararnamenin 78 maddesinde değişiklik veya ilaveler yapıldığını anlattı. Işık, bu kapsamda belirlenen 7 ana hedefi şu şekilde özetledi:
“Sanayi alanlarında belirlenmesi ve planlamasında bakanlığın yetkilendirilmesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Endüstri Bölgeleri (EB) ve Sanayi Siteleri (SS) uygulamalarının iyileştirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılarak yerli üretim oranının artırılması, üretimde dijital dönüşümün yaygınlaştırılması ve 4. Sanayi Devrimi'ne geçişin sağlanması, temel bilimler mezunlarının istihdamının artırılması, tüketicinin korunması ve son olarak da sanayi sektörüne ilişkin kurumsal iyileştirmeler yapılması.”
İşletmelere verimlilik belgesi verilmesi ve hibe desteği sağlanması konusunun da öne çıktığını dile getiren Işık, "KOSGEB desteklerinde ön ödeme yapılması ve OSB arsa satışlarından KOSGEB payının kaldırılmasıyla demir çelik sektörünün rekabet gücünün artırılması da öne çıkan konulardan” değerlendirmesinde bulundu.