Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye ekonomisinde perakende ve toptan ticaretin yaklaşık 90 milyar dolarlık bir katma değer üretimi gerçekleştirdiğini belirterek "Bu rakam, 126 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından daha büyük bir ekonomik değeri ifade ediyor" dedi. Tüfenkci, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı etkinliğine katılarak perakende sektörüne ilişkin değerlendirmeler yaptı. Tüfenkci, 2015 yılı sonu itibarıyla 663 milyar TL ciro büyüklüğüne ulaşan sektöre mensup yaklaşık 750 bin işletme bulunduğunu aktardı.  

2 MİLYON KİŞİ ÇALIŞIYOR
Türkiye perakende sektörünün tüketim harcamalarında Avrupa'da ilk 10, gıda harcamalarında ise ilk 5 ülke arasında yer aldığını anlatan Tüfenkci, şunları kaydetti: "Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişi bu sektörde çalışıyor. Yani çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 15'i perakende sektöründe istihdam ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de geleneksel perakendecilikten organize perakendeciliğe doğru hızlı bir geçiş yaşanıyor. Organize perakendeciliğin toplam perakende ticaret içerisindeki payı her geçen gün artıyor. Uluslararası Yatırımcılar Derneği verilerine göre, son 5 yılda her yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımın ortalama yüzde 10 ila 15'i alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından gerçekleştirildi."