Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sistemine bugün itibarıyla fiilî geçiş yaptı. Geçmişte devletin hantal yapısından şikâyet eden, hızlı karar alınmamasından dert yanan iş dünyası, yeni dönemde karar verme ve uygulama hızının artmasıyla iş hacminde de önemli oranda büyüme bekliyor.
Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olan tekstil ve hazır giyim sektörünün temsilcilerinden, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, farklı yönetim biçimine geçen Türkiye için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti ve “Anadolu’nun her tarafını üretim üssü, İstanbul’u ise moda merkezi hâline getirmeyi planlıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda teşvik ve istihdam sisteminin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Sektörümüzde çalışanların yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Teşvik mekanizması kadın istihdamını artıran yönde yeniden ele alınmalı. Yeni dönemde ihracat ağırlıklı büyüme modeli çerçevesinde reel sektör ile daha sıkı iş birliği bekliyoruz” dedi.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de günümüzde ülkelerin değerinin sahip oldukları markalarla ölçüldüğünü belirterek “Türkiye’nin refah seviyesinin artırılması markalı ve katma değerli ihracattan geçiyor. BMD üyesi markaların 2017 sonu itibarıyle 110 ülkede 3 bin 150 mağazası bulunuyor. Yurt dışında büyüdüğümüz, markalı ihracatımızı artırdığımız süredce ülkemize daha fazla fayda sağlayacağız. Bu da karar alma süreçlerindeki hızla birlikte mümkün olacak” ifadesini kullandı. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu da kamu yönetiminde dönüşümün sağlanması sayesinde, TGSD olarak belirledikleri 25 milyar dolar ihracat hedefine daha kolay ulaşılabileceğini söyledi.

∂ Sinan Önce (BMD Başkanı):  Markalarımızın dışa açılmada önlerindeki engellere yeni ekonomi yönetimiyle hızla çözüm bulacağımıza inanıyorum. Karar alma süreçlerindeki hıza paralel olarak küresel marka çıkarma hedefimizi de çok daha çabuk yakalayacağımızı düşünüyorum.

∂ Mustafa Gültepe (İHKİB Başkanı):  Türk hazır giyim endüstrisi olarak ihracatta kilogram birim fiyatını 20 dolarlardan 30 dolarlara, markalı ihracatımızı yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarmak istiyoruz. İhracata 16 milyar dolar artı yazıp, Türkiye’i üretim üssü, İstanbul’u moda merkezi yapacağız.

∂ Hadi Karasu (TGSD Başkanı):  Yılda 40 milyar dolarlık üretim, 17 milyar dolarlık ihracata imza atan bir sektör olarak şimdiye kadar hükûmetlerimizle sürdürdüğümüz iş birliği yeni dönemde de devam edecek. Güçlü siyasi yönetimin oluşturacağı dinamizmle daha da hızlı ilerleyeceğiz.