Osman Çobanoğlu 

Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılar karşısında ekonomiyi ayakta tutmak ve çarkların dönmesini sağlamak için ciddi tedbirler alan Hükûmet; özellikle bütçeyi rahatlatacak bir düzenlemeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı” için hazırlıklar başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı kayıt dışılıkla mücadeleyi daha kapsamlı bir çerçevede yürütmek için düğmeye basacak. Yeni eylem planında kayıt dışı ekonominin boyutu belirlenerek, ekonomi üzerindeki etkileri analiz edilecek. Öte yandan gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve uyum seviyesinin yükseltilmesine yönelik maddeler bulunacak. Hazırlanacak eylem planında ayrıca, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi, eğitici ve kapsayıcı yöntemlerle toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın artırılması, kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi gibi konularda faaliyetlerin bulunacağı da belirtiliyor. Belirlenen konulara ilişkin STK’lardan da görüş istendiği, gelen görüşlerin yeni eylem planı hazırlık çalışmalarında değerlendirileceği ifade ediliyor. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin GSYH’ye oranı, yaklaşık yüzde 15 civarında seyrediyor. Kayıt dışı istihdam ise, yüzde 33’lerde seyrediyor.

 

İstikrar, gelir ve istihdam artacak

Kayıt dışı ekonominin azaltılmasıyla, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsur iyileşecek. Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün yükselmesi sağlanacak. Söz konusu çalışmanın yanı sıra, Yeni Ekonomi Programı’nda da kayıt dışı ekonomiye ilişkin önemli bir madde yer almıştı. Buna göre farklı kaynakları toplayan Vergi Veri Analiz Merkezi kurulacak. Böylece kayıt dışı ekonomi, vergilendirilecek. Tahsilat etkinliği geliştirilerek, vergi gelirleri artırılacak.