Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyup Lütfi Sarıcı; halkla doğrudan diyalog kurmayı, nükleer enerji ve teknolojiler hakkında bilgi vermeyi amaçladıklarını anlattı. Sarıcı, “Nükleer santrallerin nasıl çalıştığı, santralde hangi güvenlik önlemlerinin alındığı, nükleer santrallerin neden gerekli olduğu, NGS’lerin inşa edildikleri ve işletildikleri bölgelerin kalkınmasında ne gibi katkılar sağladıkları anlatılıyor. Nükleer güç santrali 3 boyutlu maketlerle tanıtılıyor. Yerel yönetim temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla eğitim etkinlikleri, konferanslar, seminerler ve yuvarlak masa toplantıları da düzenliyoruz. Ziyaret edenlerin tutumlarının, olumlu yönde değiştiğini gözlemledik” dedi.