Faizsiz ve "el birliği" yöntemiyle konut-araba edindiren şirketlerin denetim altına alınmasını amaçlayan kanun TBMM'de kabul edildi. Sektördeki şirketler için bazı yaptırımlar ve yükümlülükler getiren yeni yasayla birlikte, vatandaşların sahip olduğu haklar korunacak. Sektörün güvenli şekilde büyümesi sağlanacak. Yasaya göre;
* Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak.
* Şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek.
* Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek.
* Şirketlerin aktif kalitesinin ve gelir-gider dengesinin bozulduğunun tespiti hâlinde, BDDK ilave tedbirler isteyebilecek.
* Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak. Bu durumda katılım bedeli dâhil tüm tasarruf geri ödenecek.
* Cayma ve sözleşme fesih hakkına aykırı işlem yapılması halinde, 62 bin 500 liradan az olmamak üzere, aykırılık oluşturan işlem tutarının 5 katına kadar idari para cezası uygulanacak.  
* İzin almadan faaliyet gösteren kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
* Zimmet suçu işleyenlere, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.
* Bu suçun açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlara da, 18 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.
Sektör temsilcileri; "Sistemde 350 bin katılımcı bulunuyor. Yasal güvence geldi, 2-3 yılda bu sayı 1 milyona çıkacak. Böylece konut ve otomobil satışları hissedilir şekilde artacak" diyor.

Mağduriyet yaşama riski sıfıra indirildi
Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, son 4-5 yılda sektörde faaliyet gösteren işletme sayısının hızla arttığını ve neredeyse 100'e ulaştığını söyledi. Akbal "Sistem dâhilindeki katılımcı sayısının 350 bin civarında. Şu ana kadar bir sorun yaşanmamış olması sistemin risk içermediği anlamına gelmiyordu. Bu nedenle böyle bir kanun, mağduriyet riskini sıfıra indirdi. Türkiye'de satılan konutların yüzde 15'i bu sistemle el değiştiriyor. Düzenleme sonrası artan güvenle bu oranın yüzde 30'a yükseleceğini düşünüyoruz. Bu sistem katılımcıyı faiz yükünden kurtarıyor. Peşinat zorunluluğu yok. 240 aya varan vadeler de sunabiliyoruz" diye konuştu.

Konut ve otomobilde payımız hızlı artacak
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, yasal statü ile birlikte sistemin konut ve araç satışlarındaki payının artacağını dile getirdi. Üstün "Getirilen yükümlükler, bu alanda geçmişi olmayanların önünde bariyer olabilecek. Böylelikle köklü ve tecrübeli firmaların içinde olduğu, daha şeffaf bir dönem başlayacak. Sistemin, devlet otoritelerince kontrol edilebilir hale gelmesi güven unsurunu güçlendirecek. 300 milyon TL’lik sermaye gücüyle yeni döneme hazırız. Bugüne kadar 180 bini aşkın teslimat ile ülke ekonomisine yılda 4 milyar TL katkı sunduk. Bir yılda yaptığımız 25-30 binlik teslimatı, 2-3 yılda 100 binlere çıkarabileceğiz" dedi.