İstanbul’un fethinin, tesadüfen takılmış zafer tacı veya sürpriz şekilde elde edilmiş başarı beratı olmadığını bildiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: 567 yıl önce İstanbul fethedilmişse bunun asırlara dayanan bir irfan kökü, fetih şuuruna sahip Türk milletinin tarihin ta diplerinden sökün edip gelen bir istikbal tutkusu vardır. Fetihçi bir milletten Fatih çıkmış, çağ açıp çağ kapatmıştır. İstanbul kabul olmuş duaların yadigârı, mübarek müjdelerin yuvası, yüzyıllar boyunca sabırla büyüyen mücadelelerin yakutudur. İstanbul Türklüğün iftihar vesikası, itibar vecdi, nice kültürlere, nice medeniyetlere, nice mazlum halklara beşik olmuş, kucak açmış, bayraktarlık yapmış imparatorluk kaynağıdır. Köhne Bizans Malazgirt’te yenilmiş, Anadolu vatan olmuştur. ‘Zulüm 1453’de başladı’ diyenler, İstanbul’u kundaklama ve kurcalama hedefi güdenler, İstanbul merkezli zillet planlarıyla pusu kuranlar aynadaki akisleri gibi kötürüm olacaklardır. Müslüman Türk çocukları Bizans’ın çocuklarını her cephede, her seviyede berhava edecektir. İstanbul’u bir Türk-İslam kenti yaparak dünyaya yeni bir başkent armağan eden, başta büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmed olmak üzere fetihte yer alan kahraman ecdadımızı hürmet ve şükran ile anıyor hepsine Cenabıallah’tan rahmet diliyorum.