Üriner inkontinans teşhisinde en önemli etken kişinin hikayesidir. İnkontinansın ne zaman başladığı, ne yoğunlukta ve sıklıkta olduğu, hayat kalitesine etkisi, hastanın hikayesinden inkontinansın tipi ve şiddeti anlaşılabilir.

  • Mesane günlüğü

Günlük olarak tüketilen sıvılar ve idrara çıkma sıklık ve miktarını içeren bir durumdur. Ortalama olarak 1 hafta boyunca kayıtları tutulur ve bireyin idrar yapma profili ve inkontinansın oranı belirlenir.

  • İdrar analizi:

Yapılacak idrar analizi ile, idrar yolu infeksiyonları, idrarda kan ya da taşa ait belirtiler bulunabilir.

  • Kan testleri:

Kan testleri doğrudan olarak inkontinans teşhisi için yararlı olmamakla birlikte, inkontinansa yol açabilecek diyabet gibi sistemik hastalıkların araştırılması bakımından fayda sağlayabilmektedir.

  • Postvoid rezidüel ölçüm (PVR):

Hasta, idrarını yapmasının ardından, mesanede kalan idrarın doktor tarafından ince bir kateterle ya da ultrasonografi ile ölçülmesi yöntemidir. İşeme ardından mesanede fazla oranda kalan idrar varlığı, idrar yollarında tıkanıklık, idrar yollarında sorun ya da mesanenin sinir ya da kas tabakasında problem olduğunu ele verir.

  • Pelvik ultrasonografi:

Ultrasonografi ile mesane potansiyeli ve mesane böbrekler, idrar yollarında anomaliler, tümörler, taş ve tıkanmalar teşhis edilebilir.

  • Stress test:

Jinekolojik muayene sırasında, hastanın öksürme ya da ıkınması ile karın içi basınç artışı sağlanır ve idrar kaçırmanın mevcut olup olmadığı gözlenerek yapılır. Basit ancak mühim bir testtir.

  • Ürodinamik testler:

Bu testler mesanenin dinlenme ve işeme sırasında basınçların ölçümü prensibine dayalı testlerdir.

  • Sistogram:

Mesaneye kontrast boya maddesi verilerek ardından çekilen seri X ray röntgen grafiler ile idrar yollarında sorunlar teşhis edilebilir.

  • Sistoskopi:

Kamera sistemi barındıran ince bir kanül ile üretradan girilerek mesane ve idrar yollarının doğrudan olarak gözlenmesi tekniğidir. İdrar yollarındaki patolojiler doğrudan olarak gözlenir ve aynı muayenede lezyonlara müdahale edilebilir. Ofis koşullarında bile uygulanabilmesine rağmen çoğunlukla ameliyathane koşullarında genel ya da spinal anestezi ile kolaylıkla yapılabilir.

İdrar kaçırma ameliyatı nasıl uygulanır?

Cerrahi uygulamalar ve operasyonlar:

1. Sentetik materyal injeksiyonları
2. Botulinum toxin tip A

Cerrahi tedavi:

Cerrahi abdominal (karından), laparoskopik ya da vajinal yolla uygulanabilmektedir. Günümüzde yapılan en etkin teknik vajinal yolla gerçekleştirilen cerrahi yöntemlerdir. Hasta operasyondan bir gün sonra taburcu edilebilmekte ve hemen normal hayatına geri dönebilmektedir. Bugün, en yaygın olarak kullanılan cerrahi prosedürler, Sling (Askı) ameliyatlardır. Sentetik ya da biomateryal kullanılarak pelvik askı oluşturulması, mesane boynu ve üretranın desteklenmesi prensibiyle çalışan operasyonlardır. Ameliyathane koşullarında, yaklaşık 15 dakikada, genel ya da spinal anestezi altında uygulanabilir. Hasta hemen ertesi gün taburcu olur. Başarı oranları % 90' nın üzerindedir ve uzun dönem sonuçları oldukça başarılıdır.

Kaynak: http://www.cemiyibozkurt.com/idrar-kacirma-teshisi-ve-idrar-kacirma-ameliyati

Bu bir ilandır