Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı Dr. Metin Singan, kentlerdeki çekirdek ve bireyselleşmiş aile yapısına karşın, Şanlıurfa gibi halen geniş aile yapısı ve güçlü aile bağlarının olduğu kentlerde bağışın kolaylaştığını söyledi.

Türkiye'de, böbrek yetmezliğiyle savaşarak nakil olacakları günü bekleyenlerin en büyük sorunlarının başında bağışların azlığı geliyor. Kadavradan organ bağışının istenilen seviyede olmaması, hastaların umutlarını, başta birinci derece yakınlardan olmak üzere vericilerden alınacak böbrekle yapılacak nakil operasyonlarına bağlıyor.

Şanlıurfa bölgesindeki, çok kardeşli geniş aile yapısının bu konuda bir avantaj oluşturduğunu belirten Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı Dr. Metin Singan, “Bölgemizdeki böbrek yetmezliği hastaları bu açıdan şanslılar. Çünkü yöredeki geniş akrabalık bağları, kardeş sayısının fazlalığı ve aile yapısının kuvvetli olması organ naklinde işleri kolaylaştırıyor" dedi.

Bazı bölgelerde nakil sıkıntısı yok

Geride bıraktığımız 2015 yılında Şanlıurfa'da 20'ye yakın hastanın böbrek nakli olduğunu kaydeden Dr. Singan, “Bu konuda net bir istatistik bulunmamakla birlikte sadece diyaliz merkezi olarak bize başvurulardan biliyoruz ki bir yılda 20 böbrek nakli yapıldı. Bu sayı diğer merkezler ve hastanelerdeki istatistikler incelendiğinde daha fazla olacaktır. Bu hastalara, Başkent Üniversitesi ile başka sağlık kurumlarında böbrek nakli operasyonları yapıldı. Hatta, diyalize girmeden, böbrek bulup nakil olan hastalarımız var" dedi.