Görülme sıklığı en yüksek olan küçük hücre dışı akciğer kanserinde (KHDAK), bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi esasına dayanan "immünoterapi yöntemi"nin uygulandığı iki ayrı çalışma, hastalarda kemoterapiye göre sağ kalım oranlarının arttığını gösterdi. ABD’de düzenlenen Kanser Kongresi'nde açıklanan çalışmaların sonuçlarının umut vadettiğini söyleyen Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Kaplan, ameliyat, radyasyon, kemoterapi ve yakın zamanda bu tedavi yöntemlerine eklenen hedefe yönelik uygulamaların, bugüne kadar tedavinin temelini oluşturduğunu anlattı. Ancak bu yöntemlerin ilerlemiş kanser hastalığında uzun dönemli yaşam süresi sağlamakta yetersiz kaldığını söyleyen Doç. Dr. Kaplan, “Daha önce tedavi edilmiş hastalarda yapılan bir çalışmada Nivolumab kullanan hastaların, 2 yılın sonunda hayatta kalma oranlarını kemoterapiye göre yaklaşık 2 kat, bir diğer çalışmada da üç kat artırdığı gösterildi" dedi.