Gökhan Kaya ANKARA
Türkiye, vatanlarını savaş nedeniyle terk etmek durumunda kalan mültecileri kabul ederken insani kriterler yerine kariyere göre karar veren Avrupa’ya ders niteliğinde bir uygulamayı hayata geçirdi. Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesi Hakkında Yönerge yayınlandı. Yönergede geçici barınma merkezlerine yerleştirilmeler yapılırken engellilere, yaşlılara, yalnız yaşayan kadınlara ve hamilelere öncelik verilmesi gerektiği bildirildi. Ayrıca yönergede bu merkezlerde verilecek hizmetlerde cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, kalıtımsal özellikler, dil, din, inanç, siyasi veya diğer düşünceler, servet, doğum, yaş veya benzeri unsurlara dayanılarak ayrımcılık yapılamayacağı belirtildi. Öte yandan yönerge ile birlikte geçici barınma merkezlerine standart da getirildi. Buna göre geçici barınma merkezlerinde bulunan koyteyner ve çadırların giriş kapısı ile arasında en az 8 metre mesafe olacak. Koyternerlerde ve çadırdaki kişi başına düşen ortalama kapalı alan 3,5-4,5 metrekare olacak. Mültecilerin dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli ortam sağlanacak.

AKDENİZ'DE YİNE DRAM

Antalya'da Suriyeli sığınmacıları taşıyan botun batması sonucu, 2 kız çocuğu öldü. Hayatını kaybeden kız çocuklarının          7 ve 11 yaşlarında oldukları öğrenildi. 18 kişi ise son anda boğulmaktan kurtarıldı.