Oğuzhan ŞAHİN

Eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin'den diyet yöntemleriyle ünlü Prof. Dr. Canan Karatay'a kadar ünlü isimleri de hedef seçen dolandırıcılara karşı yeni yöntemler tartışılıyor. İletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarını en aza indirebilmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı'nca, 12-14 Ocak günlerinde İstanbul'da çalıştay düzenlendi. Akademisyenlerden yargı ve kolluk mensuplarına, konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektör temsilcilerine kadar farklı kesimleri buluşturan çalıştayın "Sonuç Bildirgesi"nde şu öneriler yer aldı:
¥ Suçla mücadelede caydırıcılık için, yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli.
¥ Kolluk birimleri, GSM operatörleri ve Türkiye Bankalar Birliği yetkililerinden oluşan, suça hızlı müdahale edecek ve ivedi tedbir alabilecek bir kurul oluşturulmalı.
¥ Sahte kimlikler ile hat açılmasının önüne geçilmesi için elektronik kimlik sistemine geçilmeli.
¥ Mevzuat değişikliği ile GSM abonelik sözleşmelerinin gerekli güvenlik önlemleri alınması şartıyla elektronik ortamda tesisi sağlanmalı.
¥ Suç gelirleri ile mücadele kapsamında bu suçtan elde edilen gelirlere el konulması için yasal düzenleme yapılmalı.
¥ Kolluk kuvvetlerinin talebi ile mağdurun kullandığı telefon hattının o an itibariyle geçici olarak kullanıma kapatılması sağlanmalı.
¥ Kolluk kuvvetlerinin talebi ile mağdurların banka hesapları geçici olarak bloke edilmeli.
¥ Toplumun her kesiminin konuya duyarlı hale getirilmesi amacıyla kurumlar arası işbirliği arttırılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ders kitaplarında uyarıcı metinler konulmalı. Diyanet, toplumda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmeli. TRT, bilgilendirmeye yönelik metinleri senaryolaştırarak yayınlarında göstermeli.