Son zamanlarda sokak hayvanlarına yönelik artan şiddetlerin cezasız kalması toplumun birçok kesiminde tepkiyle karşılandı. Bu konuda yeni bir düzenlemenin önümüzdeki süreçte meclise taşınması bekleniyor. Türk Ceza Kanunu’na göre, sahipli hayvanlar “mal” olarak değerlendirilerek, bu hayvanların öldürülmesi durumunda ilgili kanun uyarınca mala zarar verme suçundan işlem yapılıyor. Sahipsiz sokak hayvanları ise kabahatler hukuku kapsamında değerlendiriliyor ve cezalarda bu doğrultuda veriliyor. Hayvanlara yönelik suçların önlenmesinde en önemli unsur olarak görülen cezai yaptırımların artırılmasının yolu yasal düzenlemelerden geçiyor. Konuya ilişkin milletvekillerince hazırlanan ve ilgili birim TBMM Çevre Komisyonu’na havale edilen tekliflerin gündeme alınması ya da yeni bir düzenlemenin Meclis’e sunularak yasalaşması hâlinde, hayvanlara yönelik suçlarda cezaların artması hedefleniyor. Milletvekillerince hazırlanarak TBMM Çevre Komisyonu’na havale edilen kanun teklifleri temelinde hayvanlara yönelik suçların kabahatler hukuku kapsımından çıkarılarak, Türk Ceza Kanunu’nun sınırları içine alınması öngörülüyor. Çalışmanın önümüzdeki aylarda sunulacağını belirten  TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş “Bazı hususlar sadece insan vicdanına bırakılmamalıdır” ifadelerini kullandı.