• Satışlar 19,9 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Negatif kur etkileri 1,1 milyar Euro değerinde; organik büyüme ise %+2,4 oranında gerçekleşti.
• Faaliyet karı (EBIT)1 ilerleme gösterdi ve %1,0 oranında artarak 3,496 milyar Euro seviyesine ulaştı.
• Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjında1 artış gerçekleşti. 30 baz puan artış ile %17,6 seviyesine yükseldi.
• İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS)1 %+7 oranındaki sabit kur ile %2,7 oranında artışla 6,01 Euro’ya ulaştı.
• Serbest nakit akışında güçlü bir gelişme yaşandı ve %12,7 oranında bir artış ile 1,917 milyar Euro’ya ulaştı.
• İmtiyazlı hisse senedi başına artış %+3,4 ile 1,85 Euro’ya ulaştı ve rekor seviyede temettü2 ödemesi gerçekleşti.
• Stratejik önceliklerin hayata geçirilmesinde oldukça iyi bir gelişme gözlendi.
• Büyüme yönündeki girişimler, Henkel’in karlı büyüme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.  

Henkel CEO’su Hans Van Bylen “2018’de Henkel için karlı bir büyüme gerçekleştirmeye devam ettik. Yeni seviyelere çıkan kazanç ve karlılık ile iyi bir organik büyüme gerçekleştirdik. Nakit akışını kayda değer ölçüde artırdık. Aynı zamanda, ciddi negatif kur etkileri ve direkt malzeme fiyatlarındaki artış ile karşı karşıya kaldık. İş performansındaki genel ilerleme bir kez daha cazip piyasa ve kategorilerde lider konumlarda bulunan başarılı markalarımız ve yenilikçi teknolojilerimiz öncülüğünde gerçekleşti. Karlı büyümemiz endüstriyel ve tüketici iş birimlerimizde gerçekleşen satın almaların katkısı ile desteklendi. Güçlü masraf disiplinimizi koruduk ve verimliliğimizi sürekli olarak geliştirdik.” şeklinde konuştu.
 
Hans Van Bylen sözlerini, “2020 ve sonrası için geçerli olan stratejik önceliklerimizin uygulanmasında kayda değer bir ilerleme kaydettik. Önemli stratejik girişimlerimizi başarıyla hayata geçirdik ve rekabet gücümüzü daha da geliştirdik. Özellikle tüketici iş birimlerimizdeki ek büyüme olanaklarından faydalanabilmek ve şirketimizin dijital dönüşümüne daha fazla ivme kazandırmak için Ocak ayında, 2019 ve sonrası için yatırımları yıllık 300 milyon Euro civarında artıracağımızı açıkladık. Orta-uzun vadeli mali hedefimiz, sürdürülebilir karlı bir büyüme ve kazanç için olan kararlılığımıza vurgu yapmaktadır.” şeklinde sürdürdü.
 
2018’de Satış ve Kar Performansı
Nominal olarak satışlar 2018’e kıyasla yüzde 0,6 oranında gerileyerek 19,899 milyar Euro olarak gerçekleşti. Kurlarda yaşanan değişimlerin satışlar üzerinde genel olarak yüzde -5,4 oranı ile 1,1 milyar Euro miktarında bir negatif etkisi oldu. Kur etkileri hesaba katılarak değerlendirildiğinde satışların yüzde 4,8 oranında arttığı gözlendi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Kur etkileri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde 2,4 oranında iyi bir artış elde edildi.
 
Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi satışlarda yüzde 4,0 oranında güçlü bir organik artış ortaya koydu. Beauty Care İş Birimi’nde organik satışlar geçen yılın seviyesinin yüzde 0,7 altında gözlendi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise organik satışlarda yüzde 1,9 oranında iyi bir artış gerçekleştirdi.
 
Gelişmekte olan piyasalar organik satışlarda yüzde 6,3 oranı ile yine çok güçlü bir artış sağladı. Gelişmiş piyasalar ise, organik satışlardaki yüzde -0,4 oranındaki değişimle hafif bir düşüş sergiledi. 
 
Satışlar Kuzey Amerika dışındaki tüm bölgelerde organik olarak büyüdü. Batı Avrupa, satışlardaki yüzde 0,3 oranındaki organik büyüme ile pozitif bir gelişim gösterdi. Doğu Avrupa’da satışlar organik olarak yüzde 7,6 oranında büyüdü. Afrika / Orta Doğu’da ise satışlardaki organik artış yüzde 11,3 oranında gerçekleşti. Kuzey Amerika’da organik satışlar geçen yılın seviyesinin yüzde 1,0 altında gerçekleşti. Bu değişimin sebebi ise 2018 başında Henkel’in Kuzey Amerika tüketici iş birimlerinde yaşanan dağıtım zorlukları idi. Bu bölgede, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi güçlü bir performans gösterirken, Profesyonel Saç Bakımı kayda değer bir büyüme ortaya koydu. Latin Amerika yüzde 9,3 oranında organik bir satış büyümesi gösterirken Asya-Pasifik bölgesinde ise satışlarda yüzde 0,9 oranında organik bir büyüme kaydedildi.
 
Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) yüzde 1,0 oranında arttı ve Henkel için en yüksek seviye olan 3,496 milyar Euro’ya ilk kez ulaştı.
 
Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) yüzde 0,3 oranında artarak yüzde 17,6’ya yükseldi.
Bu, şirket için aynı şekilde yeni bir en yüksek seviyeyi temsil ediyor.
 
Mali sonuç, 2017 mali yılındaki -67 milyon Euro'nun3 ardından, -65 milyon Euro olarak gerçekleşti