Bilindiği üzere uzun yıllar önce FUT dediğimiz teknik ( kafa derisinin arka ense donör alanından çıkarılan bir kesi parçasının içeriğindeki kökler tek tek alınıp kanal açılarak yerleştirilme işlemi) uygulanıyordu .  Şimdilerde ise son çıkan ;FUE (Follicular Unit Extraction) diye adlandırdığımız teknik uygulanmakta olup yöntem farklılıkları ile traşlı ve traşsız ekim yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir .Bu yöntemde donör alanlarından mikromotor aracılığıyla greftlerin alındıktan sonra choi adlı medikal kalemler ile bu greftlerin cilde kanal açılmadan direkt olarak yerleştirilmesi işlemidir.
Normal FUE ve Sapphire FUE uygulanmakta olduğunda bu iki işlem ayrı seferlerde yapılırken ( kanal açıldıktan sonra nakil ), DHİ yönteminde kullanılan özel kalem sayesinde işlem teke düşürülerek kanal açılmadan direk nakil yapılabilmekte ve bu şekilde saçları uzun olup sıklaştırma yapılması için ekim bölgesini traş olmak istemeyen ve bölgesel boşluğu olan hastalara konfor ve kolaylık sağlanmış olmaktadır.

Kısacası FUE tekniğinde işlem üç aşamalı
 -donör alanlarından  greftlerin alınması
- kanal açılması
-greftlerin nakil yapılması iken 

DHI’ da iki aşamalıdır
-donör alandan greftlerin alınması 
-alınan greftlerin kanal açılmadan nakil yapılması

Uygulamadaki amaç; mevcut saçlı görüntüyü koruyarak ekim bölgesindeki saçları kısaltmadan saç ekimi yaptıran kişinin hızla günlük hayatına dönmesini sağlamaktır . Fakat donör alanlarının pencere şeklinde saçlar kesilerek toplandığında alındığı belli olmayacak şekilde mutlaka traş edilmesi gerektiği  de unutulmaması gereken önemli hususlardan bir tanesidir .