BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Sağlıkta reform üzerine bir öneri

Anlat Derdini Feridun Ağabeye
Anlat Derdini Feridun Ağabey'e
Facebook
Türkiye 2003 yılından sonra sağlıkta birçok reforma imza attı. Artık, herkes, istediği hastaneye gidebilmekte mi, evet. Her istediği eczanede ilacını alabilmekte mi, evet. Herkes, ilacını bulabilmekte mi, evet. Her yaşta insana sağlık hizmeti sunulmakta mı, evet. Sağlık bütçesi, 2020’ye göre, onlarca kat arttı mı, evet.
Çok sayıda hastane açıldı mı, doktor, hemşire ve sağlık personeli açığı kapatıldı mı, sağlık teknolojileri geliştirildi mi, sağlık turizmi heyecan verici seviyeye ulaştı mı, artık ameliyatlar için yurt dışına gitme ihtiyacı ortadan kalktı mı? Bu sorularının hepsinin cevabı nedir? EVET...
Şimdi sağlıkta ikinci reform dönemine geçilmelidir. Bunun için katma değeri yüksek ruhsatlı ürünler üretilmeli, dünyaya sağlık hizmetinin yanında, biyo medikal ve ilaç üretimi sunan, bir üs ülke hâline gelmeliyiz.
Söylemek kolay, diyebilirsiniz. Bunun için, yetişmiş insan gücüne, bilgiye, imkâna, teknoloji ki, zamana ihtiyaç var der gibisiniz. Doğru... Bunun için gelin, hep birlikte neler yapılabileceğine bir göz atalım. Yapıcı bir teklif paketi sunalım devletimize, hükûmete, bakanlığa, ilim dünyasına, finans dünyasına, ne dersiniz?..
 
TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
 
Ülkemizin tamamında bulunan DEVLET HASTANELERİNİN mülkiyeti hazineye ve/veya Sağlık Bakanlığı adına kayıtlıdır. Eski dönemde SSK veya Bağ-Kur olarak bilinen hastanelerin de bu cümleden sayılmasını telakki ediyoruz.
Ülke genelindeki hastanelerinin envanteri çıkarılmalıdır. Bunların reel değerleri tespit edilmelidir. Böylece ortaya BİR TRİLYON DOLARLIK bir değerin çıkacağını tahmin etmekteyiz.
Bu hastanelerin mülk ve işletmeleri ile birlikte, yeni kurulacak olan anonim şirkete sermaye olarak konulmasını, yeni kurulacak olan bu şirketin adı TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olması önerimizdir.
Sermayesi 1.000.000.000.000-USD yani BİR TRİLYON DOLAR AYNİ SERMAYE olacak bu şirket neler yapamaz?
Bu şirket özel bir kanun ile kurulacak olup özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır. Yani, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.
Türkiye Sağlık AŞ’nin Yönetim Kurulu olacak ve bu yönetim kurulu tarafından yönetilecektir. Türkiye Sağlık AŞ’nin Yönetim Kurulu üye sayısı 9 kişi olacak ve 5 üyenin oyu ile kararları alabilecektir. Bu 9 üyeden 3 üyeyi sağlık alanında uzmanlıkları bilinen kişilerden olmak üzere Cumhurbaşkanı atayacaktır. 3 üye, Sağlık Bakanı tarafından atanacaktır. 3 üye Maliye Bakanı tarafından atanacaktır.
Kurucu yönetim kurulu üyeleri bunlar olacaktır. Kuruluştan sonra, yapılacak genel kurullarda ise, Türk Ticaret Kanununun genel kurul toplantı ve yönetim kurulu seçilmesine yönelik hükümlerine göre 6 yönetim kurulu üyesi seçilecek olup, Cumhurbaşkanının 3 üye atama yetkisi sürekli olarak devam edecektir.
Türkiye Sağlık AŞ kurulur kurulmaz, bunun %25'i halka açılacaktır. Bu açılma, yabancı devlet fonlarına doğrudan satış, tahsisli satış, yabancı borsalarda halka açılma, BİST İstanbul’da halka açılma yöntemlerinden biri veya birkaçı bir arada olarak uygulanacaktır.
Arz ve talep durumuna göre 1 hissenin 4 dolara satılması hedeflenecek ve böylece, şirketin kasasına BİR TRİLYON DOLAR NAKİT PARA GİRMESİ temin edilecektir. Böylece şirketin BİR TRİLYON DOLAR AYNİ VE BİR TRİLYON NAKİT PARASI OLMAK ÜZERE, DAHA İLK YILINDA 2 TRİLYON DOLAR VARLIĞI OLACAKTIR...
TÜRKİYE SAĞLIK AŞ İŞTİRAK ŞİRKETLERİ kuracaktır.
Birincisi, TÜRKİYE İLAÇ ÜRETİM VE TİCARET AŞ yerli ilaç üretiminin sağlanması ve Ar-Ge’si için YÜZ MİLYAR DOLARLIR BİR ŞİRKET OLACAKTIR.
Bu şirketin 100 milyar hissesi olacak ve bir hisse 1 dolar nominal değere sahip olacaktır.
Bu şirkette özel hukuk hükümlerine göre yönetilecektir.
İlaç AŞ kurulur kurulmaz, bunun %25’i halka açılacaktır. Bu açılma, yabancı devlet fonlarına doğrudan satış, tahsisli satış, yabancı borsalarda halka açılma, BİST İstanbul’da halka açılma yöntemlerinden biri veya birkaçı bir arada olarak uygulanacaktır. Arz ve talep durumuna göre 1 hissenin 4 dolara satılması hedeflenecek ve böylece, şirketin kasasına YÜZ MİLYAR DOLAR NAKİT PARA GİRMESİ temin edilecektir. Böylece şirketin DAHA İLK YILINDA İKİ YÜZ MİLYAR DOLAR SERMAYESİ OLACAKTIR.
İlaç AŞ ile maksimum 10 yılda, Türkiye’nin yurt dışına ilaç bağımlılığı sona erecek ve ithalatta ciddi bir düşüş sağlanacak, dış ticaret açığının kapanması sağlanmış olacak ve en önemlisi de HALKIMIZIN SAĞLIĞI İLAÇ YÖNÜYLE DE GÜVENCE altına alınmış olacaktır.
İkincisi, TÜRKİYE KÖK HÜCRE ANONİM ŞİRKETİ. Üçüncüsü, TÜRKİYE MEDİKAL ÜRÜNLERİ İMALAT VE TİCARET AŞ. Dördüncüsü, TÜRKİYE SAĞLIK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. Beşincisi, TÜRKİYE SAĞLIK İNŞAAT AŞ...
Bu beş şirkette yukarıda belirttiğimiz gibi, yüzer milyar dolarlık sermaye ile kurulup, yüzde yirmi beşi halka açılarak, bire dört hesabı ile halktan ve/veya fonlardan toplanacak paralar ile elde edecekleri sermaye ile bütün dünyaya hizmet edeceklerdir.
Oluşacak 3 trilyon dolarlık sermaye ile ÜLKEMİZ, SAĞLIK ALANINDA, ÜRETİM ÜSSÜ OLACAKTIR. OLUŞTURULACAK SERBEST BÖLGE ile dünyanın her tarafına, ilaç, medikal, sağlık ürünleri satışını yapacaktır. Dünyanın her tarafına, sağlık yatırımları yapacaktır. Kuracağı banka ile de bunun finansal ortamda rahat işlemesine aracılık edecektir...
Dünyayı imrendirecek bu proje; CUMHUR İTTİFAKI'na güç, ülkemize güç, insanımıza güç, tarihimize güç, geleceğimize güç katacaktır...
            FEHİM NURDAĞI
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/anlat-derdini-feridun-agabey-e/617847.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT