BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Boş davul

Tilkinin biri ormana dalmış, bir ağacın dalında asılı duran davulu görmüş. Rüzgâr vurup da dallar sallandıkça, davul da sallanıyor ve kuvvetli bir ses çıkarıyormuş…
Tilki davulu av zannetmiş, çıkarttığı yüksek sesi duyunca da;
“Bu kadar çok ses çıkaran şeyin eti de çoktur” diyerek büyük bir hırsla davula doğru yönelmiş…
Davul, ağacın ortasında bir yerde asılı olup, etrafında birçok dallar ve dikenler bulunduğundan, tilki ona ulaşıncaya kadar çok zahmetler çekmiş…
En nihayetinde hedefine ulaşan tilki, iştahla davulu yırtıp da içinin bomboş olduğunu görünce büyük bir hüsrana uğramış. Çektiği onca zahmete mi üzülsün, yoksa aç kaldığına mı yansın bilememiş ve basmış feryadı...
           ***
Hazret-i Mevlânâ, bu meseli dünya hırsı ile kalp gözleri kör olan gâfillerin hâlini beyan etmek için anlatıyor. "Dünyaya âşık olanların hâli, tıpkı bu tilkinin hâli gibidir" buyuruyor…
Tilki, insandaki tamah ve hırsın remzidir, orman dünyayı, davul da dünyanın tantanasını temsil eder…
Hikâyedeki tilki gibi, dünyanın tantanasına aldanan tamahkâr insan, ömür boyu hiç durmadan heveslerinin peşinden koşar, koşar ama emeline asla nail olamaz. Çünkü gâfil insanın peşinden koştuğu istekler, tıpkı davulun içindeki boşluk ve hava gibidir. Gâfil insanın büyük bir hırsla peşinden koştuğu dünya da, tıpkı bir gölge ve hayâl gibidir. Hiç gölge yakalanabilir mi? Bu elbette mümkün değildir…
Asla yakalayamayacakları bir gölgenin peşinde koşan insanlar, bir gün kendilerine ecel eriştiğinde, ömürlerini boşa sarf ettiklerini anlayıp büyük hüsrana uğrarlar ancak o gün artık pişmanlık hiç fayda vermez…
Hazret-i Mevlânâ, kalp gözleri açık olan irfan sahipleri hakkında da şöyle diyor: 
Onlar, Hakk'a ibadet ve taat sürmesini gözlerine çektikleri için, ormandaki davulun sesine hiç aldırmazlar ve ‘ölümsüz’ avı avlamaya bakarlar, hep onu ararlar...”

Ninem diyor ki; İçeceğin suda köpek öldürme!
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/halime-gurbuz/620113.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT