BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İslâmiyeti yıkmaya çalışan Din ve fen yobazları

Hasan Yavaş
Facebook
Din yobazları ve fen bilgilerini değiştirerek ve kendi hâin düşüncelerini fen bilgisi imiş gibi söyleyerek, İslâmiyeti yıkmaya çalışan “Fen yobazları” bu millete çok zarar verdiler.
 
 
Dinde tahrif hareketleri -10-
Günümüzde, dünyalık menfaatler için dinî kitap yazanlar her gün çoğalmaktadır. Bunlar, kendilerinin yüz karalarını meydana çıkaran Ehl-i sünnet âlimlerinin nakli esas alan kitaplarının yayılmasını önlemek için câhilce, ahmakça iftirâ ediyorlar. Bu zavallılar, bilerek veya bilmeyerek, İslâm düşmanlarının ekmeklerine yağ sürüyor ve İslâmiyete, onlardan daha çok zararlı oluyorlar. Böyle, para kazanmak, mevki, etiket, unvan ele geçirmek için mukaddes dînimizi âlet eden câhillere "kötü din adamı" denir. Bu din yobazları ve fen adamı olarak ortaya çıkıp, fen bilgilerini değiştirerek ve kendi hâin düşüncelerini fen bilgisi imiş gibi söyleyerek, İslâmiyeti yıkmaya çalışan “Fen yobazları”, bu millete çok zarar verdiler. Kardeşi kardeşe düşman yaptılar. İç harplere sebep oldular...
Hâlbuki, İslâm dini, birleşmeyi, Müslümanların birbirlerini sevmesini, yardımlaşmayı, kanunlara karşı gelmemeyi, fitne, yâni anarşi çıkarmamayı, kâfirlerin haklarını da gözetmeyi, kimseyi incitmemeyi emretmektedir. Bunun için, ecdâdımız, bütün istirâhatlerini, menfaatlerini fedâ ederek, dinimizin bu güzel emirlerini bildirmek ve torunlarının dinlerini, îmânlarını korumak için, çok sayıda ve çok kıymetli kitap yazmış ve bizlere yâdigâr bırakmıştır.
Son devrin İslâm âlimlerinden Hüseyin Hilmi Işık “kuddîse sirrûh” buyurdu ki: 
“Bilmediğiniz, tanımadığınız kişilerin kitâbını sakın okumayın kardeşim. Hele bu zamanda çok tehlikeli. Neden? Çünkü bu din düşmanları, bir cümle için bir kitap yazarlar. Maksat, o bir cümledir, kim o cümleyi okuyup da inanırsa, îmânı gider efendim, Allah korusun. O cümleyi öyle ustaca, öyle hâince yerleştirirler ki, okuyan farkına bile varmaz...  Bu sebeple; İslâm düşmanlarının tuzaklarına düşmüş olan kimselerin kalemlerinden çıkan, süslü kelimelerle örtülmüş, zehirli propagandaları okuyarak, azîz ve sevgili îmânımızı kaptırmamaya, aldanmamaya çok dikkat etmeliyiz.”
İslâm âlimi, milletin yanında, bedendeki kalb gibidir. Kalb, temiz, iyi olunca, beden iyi işler yapar. Kalb bozuk olunca, bütün uzuvlar, hep kötü iş yapar. Bunun gibi, âlimler iyi ise, millet de iyi olur. İleriye gider. Bütün Müslümanların, devlete, hükûmete, sözleri ile, yazıları ile ve elleri ile, işleri ile yardım etmesi vâcibdir. İslâmiyete yardımın en kıymetlisi, Ehl-i sünnet itikâdını ve ahkâm-ı islâmiyyeyi meydana çıkarmak, bu doğru bilgileri bozmak için çıkarılan kitaplara, mecmûa ve gazetelere cevap yazarak, komünistlerin, masonların, mezhepsizlerin devletimize karşı körükledikleri fitne ve fesat ateşini söndürmektir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/610397.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT