BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Tam bir skandal!..

Futbol Genel Kurulu'nda gözler ve kulaklar "Ankaraspor kararı üzerine çevrildiği için", ondan daha büyük bir skandalı gören, üzerinde duran "pek olmadı!.." Ankaraspor kararı, "kavgayı bitirmedi", ama "Anayasa'nın bile değiştirilmesine yol açan" ve "FIFA temeli üzerine oturan" Futbol Hukukumuzu delik deşik etti!.. Şimdi "onun gölgesinde kalan" büyük skandala bir göz atalım: Futbol Genel Kurulu'nda "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nde ve Genel Kurul İç Tüzüğü'nde yapılan değişikliklerin tümü", Statü'nün 25'inci Maddesi gereğince geçersizdir; altını çizerek yeniden yazıyorum; "GE - ÇER - SİZ - dir!.." İşte 25'inci Madde'nin 2'inci fıkrası: "2. TFF Statüsü ve Genel Kurul İç Tüzüğünde yapılacak değişikliklere ve bir üyenin kabulü, askıya alınması veya ihracına ilişkin kararlar delege tam sayısının asgari üçte ikisinin geçerli oyu ile alınır." Önce hemen şunu belirteyim; fıkra "delege tam sayısının" diyor; "genel kurulda hazır bulunanların" demiyor; yani "303 delegenin, üçte ikisi olan asgari 201 delegeyi şart koşuyor!.." Düşünebiliyor musunuz; Genel Kurul'un başkanlık divanında "futbolumuzun uluslar arası hukukçularından biri olan" Levent Bıçakçı oturuyor; o salonda FIFA - UEFA duayeni Şenes Erzik var, Şekip Mosturoğlu gibi, Yunus Egemenoğlu gibi "bu işleri çok iyi bilen" bilmesi gereken "hukuk uzmanları" var ve "en az 201 oy ile alınması gereken kararlar", sıradan bir dernek genel kurulunda yapıldığı gibi, "Kabul edenler, etmeyenler" ciddiyetsizliği içinde ve de "o sırada salonda bulunan ve 100 kişiyi bile bulmayan delegelerden 30 - 40'ının kaldırdığı elleri ile kabul ediliyor(!)"; olacak şey mi?.. Bakınız, "Ankaraspor oylamasının kapalı ya da açık yapılması için" bu maddenin "Genel Kurul toplantısında hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğu gizli oylama yapılmasını teklif edebilir" şeklindeki 4'üncü fıkrası üzerinde "titizlikle durulur" ve kıyamet koparılırken, "Ana Statü ve İç Tüzük değişikliği" konusunda hem de "genel kurul delege sayısının asgari üçte ikisinin oyu gerektiğine dair 'nitelikli' çoğunluk aranması gerektiğini ortaya koyan" maddesinin esamisi bile okunmuyor ve bu madde "çöp tenekesinde" bırakılıyor; olacak şey mi?.. Açıkça görülüyor ki; bu değişiklikler "Ana Statü'nün ilgili maddesine göre" yok hükmündedir; "yapıldığı sanılan değişiklikler" geçersizdir!.. Ben "bu genel kurulun üyesi olsaydım"; 12 Haziran 2009 tarihli genel kurul kararı ile "aynı" maddeye eklenen "Genel Kurul'un, Türk hukukuna ve işbu Statü hükümlerine aykırılık teşkil eden tüm kararlarına karşı, karar tarihinden itibaren otuz gün içinde TFF merkezinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde iptal davası açılabilir. Bu davalar basit yargılama usulüne tâbidir" fıkrasının gereğini yerine getirir ve mahkemeye giderek birkaç celsede bu değişikliklerin tümünü hukukun çöp kutusuna attırırdım!.. Tablo hem acıdır, hem de tam bir skandaldır; "201 oyla değiştirilmesi gereken, ama 30 - 40 ve o da doğru dürüst sayılmayan ve zabıtlara da rakam olarak geçirilmeyen kalkmış el" ile "geçerli sayılan" değişiklikler, tam bir "okus fokus" örneğidir!.. O genel kurulda "o anda" salonda bulunanlardan bir tanesi, evet bir tanesi, şimdi çıkıp da "Hayır Öcal Uluç, sen yalan yazıyorsun, o gün o salonda bu değişiklikler, Statü'nün 25'inci maddesinin 2'nci fıkrasında yazılı olan 'nitelikli' çoğunlukla geçmiştir" derse, ben futbol camiasından "bin defa" özür dilerim!.. Başta "yeni federasyon olmak üzere", futbolumuzu yönetenlerin "geçerli nitelikli oyun dörtte birini bile alamamış" bu değişiklikleri, "Futbolun Anayasası için nasıl geçerli sayıp uygulayacaklarını", çok merak ediyorum; tabii bu "hukuk skandalını" "yok" sayıp, susup oturanlara ve seyirci kalanlara da "Bravooo" diyerek!..
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
496721 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ocal-uluc/496721.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT