BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İnsan için "yarattı" demek!

Her şeyi yaratan, yalnız Allahü teâlâdır. Ondan başka yaratıcı yoktur.
 
Sual: Yaratmak kelimesini, Allahü tealadan başkası için kullanmak imanı tehlikeye sokar mı?
Cevap: Müslümanların yetmişiki bid'at fırkasından Mu'tezile, insan kendi işinin hâlıkıdır, yaratanıdır dedi. Bunlar, bu yanlış inanışı, âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerden çıkardıkları için, kâfir olmuyor ise de, doğrusunu kabul etmedikleri için, bir müddet Cehennemde kalacaklardır. Fakat âyetten, hadisten, dinden, imandan haberi olmayanların, devlet ve saltanat sahiplerine yaltaklanmak, teveccüh kazanmak için, "yarattın" demeleri küfür olur.
Allahü teâlâdan başkasına, "yarattı" demek, çok tehlikelidir. Her şeyi yaratan, yalnız Allahü teâlâdır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Allahü teâlânın âdeti şöyledir ki, her şeyi sebeplerle yaratmaktadır. Böylece, madde âlemine ve sosyal hayata düzen vermektedir. Sebepsiz yaratsaydı, âlemdeki bu nizam, bu düzen olmazdı.
Mikroplar hastalığa, bulutlar yağmura, güneş hayata, katalizörler birçok kimya reaksiyonlarının hızlanmasına ve hayvanlar, bitkisel maddelerin et, süt, bal hâline gelmelerine, yapraklar organik maddelerin sentezine sebep oldukları gibi, insanlar da, uçak, otomobil, ilaç, elektrik motorlarının ve daha nice şeylerin yapılmasına sebep olmaktadır. Bütün bu sebeplere kuvvet, tesir veren Allahü teâlâdır. İnsanlara fazla olarak akıl ve irade de vermiştir. Sebeplere "yaratıcı" demek doğru olamaz. Böyle olduğu Kelime-i temcîd yani “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” diyerek çok güzel anlatılmaktadır. Şiiler de, günahları insanlar yaratıyor; Allah yalnız iyilik yaratır diyorlar.
Sual: Dört rekatlık namazın ikinci rekatında, son tahıyyat zannederek, iki tarafa selam verdikten hemen sonra kalkıp ikinci rekatı secde-i sehv ile tamamlayan kimsenin namazı sahih olur mu?
Cevap: Olur.
Sual: Se'âdet-i Ebediyye'de Maliki ve Şafii mezheblerinde selam vermenin farz olduğu bildiriliyor. Bu mezheblerden birini taklid eden Hanefî, dört rekatlık namazın ikinci rekâtında unutup iki tarafa selam verince dört rekat kılacağını hatırlayıp hemen kıyama kalkıp namazına devam etmesi caiz olur mu?
Cevap: İki tarafa selam verince namazı tamam olur. Tekrar kılar.
Sual: Namazda göğsü kıbleden çevirmek namazı bozar mı?
Cevap: Özürsüz, göğsü kıbleden çevirmek namazı bozar.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
621743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/621743.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT