BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dînimizde çocuk sevgisinin yeri

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Evliliğin en önemli meyvelerinden olan çocuklar, ana-babalar elinde birer emânettirler. Çocukların temiz kalpleri kıymetli birer cevher olup, mum gibi, her şekli alabilir. Çocuklar küçükken, hiçbir şekle girmemişlerdir. Temiz bir toprak gibidirler; temiz toprağa hangi tohum ekilirse, onun mahsûlü alınır. Bunun gibi çocuklar da neye meylettirilirse, oraya yönelirler. Eğer hayrı öğrenir, âdet edinirlerse hayır üzerine büyürler. Büyük-küçük çocuklarımıza sevgi ve şefkat göstermek, sevip öpmek sünnettir. Resûlullah Efendimiz, evine gelen küçük çocukları sevip başlarını okşar, evin içinde oynamalarına da izin verirdi. Enes bin Mâlik hazretleri anlatır: Resûlullah, çocuklara karşı da insanların en şefkatlisi idi. Oğlu İbrâhîm'in sütannesi, Medîne'nin bir kenârında otururdu. Kadının kocası demirci idi. Resûlullahla bu eve sık sık giderdik. Varınca demircinin dumanla dolmuş evine girer, çocuğunu kucaklar, öper ve bir müddet sonra eve dönerdi. Oğlu İbrâhîm ölünce ağlamış, "Şefkatimden ağlıyorum. Allah ancak merhametli olana rahmet eder" buyurmuştur. CENNET KOKUSU!.. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: "Çocuklarınızı çok öpün, her öpüşte Cennetteki dereceniz yükselir." [Buhârî] "Çocuk kokusu Cennet kokusudur." [Taberânî] "Çocuğuna iyilik etmek için yardımcı olan babaya Allah rahmet etsin." [İ. Hibbân] "Lâ ilâhe illâllah, diyene kadar çocuğu terbiye eden, hesâba çekilmez." [Taberânî] "Çocuk dünyâda nûr, âhırette sürûrdur." [Şir'a] "Çocukları sevip okşayın, onlar gönül meyvesi, göz nûrudurlar." [Ebû Ya'lâ] "Çocuklarımız ciğerpârelerimizdir." [B. Ârifîn] "Çocuk sevgisi, cehennem ateşine karşı perdedir. Çocuklara iyilik etmek, Sırâtı geçmeye sebeptir. Onlarla beraber yiyip içmek, Cehennemden kurtuluştur." [Şir'a] "Cennetteki 'Sevinç sarayı'na, ancak çocukları sevindirenler girer." [İ. Adiy] "Çocuksuz bir evin bereketi olmaz." [Ebûşşeyh] Kur'ân-ı kerîmde, malın, evlâdın, fitne ya'nî imtihân olduğu bildiriliyor. (Teğâbün, 15) "Yâ Rabbî, düşmânlarıma çok mal, çok evlâd ver" hadîs-i şerîfi, mal ve evlâd hayırlı olmadığı takdîrde belâ olacaklarını bildirmektedir. (Berîka) Mal, çocuk ve hanım; cihâd, namaz gibi ibâdetlerden alıkoyabilir. Dikkatli olmak lâzımdır. Peygamber Efendimiz, "Âhır zamanda sizin en iyiniz, çoluk çocuğu olmayandır" buyuruyor. En iyilerden olanlara müjdeler olsun! Bunun için bir İslâm âlimi, "Bu devirde çocuğu olmayan şükür secdesi yapmalıdır" buyurmuştur. Bir bedevî [A'râbî], "Yâ Resûlallah, siz çocukları sevip öpüyorsunuz. Biz hiç öpmeyiz" dediği zaman, ona, "Şefkat ve merhamet duygusu olmayana ne diyeyim?" buyurmuştur. (Buhârî) Bir zât, Resûl-i ekremi, Hazret-i Hasan'ı öperken görünce, "On oğlum var, ben hiçbirini öpmem" dedi. Resûlullah Efendimiz, "Merhamet etmeyen, merhamete kavuşamaz" buyurdu. (Buhârî) "ŞEFKAT DUYUYORUM" Resûlullah Efendimiz, Hazret-i Hasan'ı bir dizine Hazret-i Hüseyn'i de öteki dizine oturtur, bağrına basar, sonra da "Yâ Rabbî, bunlara rahmetini ihsân et, bunları seviyor, bunlara şefkat duyuyorum" derdi. (Buhârî) Peygamber Efendimiz, Hazret-i Hasan'ı öptükten sonra Eshâb-ı kirâma buyurdu ki: "Çocuk çekingendir, hâli bilinmez, belki üzüntülüdür." [B. Ârifîn] Hazret-i Ömer (radıyallahü anh) de, birini bir göreve ta'yîn etmek ister. O zât, görev emrini almak üzere Hazret-i Ömer'in huzûruna gelir. Hazret-i Ömer'in çocuğunu öptüğünü görür. "Benim birkaç çocuğum var, ama hiçbirini öpmem" der. Hazret-i Ömer'in şekli değişir "Senin küçüklere, şefkatin, merhametin yok. İnsanlara nasıl merhamet edersin? Verilen görevden seni azlediyorum" buyurarak vazîfe emrini imzâlamaz. Torun sevgisi, evlâd sevgisinden daha ileridir. Resûlullah Efendimiz, namaz kıldırırken secdede, torunu Hazret-i Hasan, mübârek omzuna çıkıp oturdu. Resûlullah Efendimiz, secdeyi uzatınca, sahâbeden, "acaba vefât mı etti" diye düşünenler oldu. Namazdan sonra secdeyi niçin uzattığını soranlara buyurdu ki: "Secdede iken torunum omzuma çıktı. Gönlü oluncaya kadar indirmediğim için secde uzadı." [Nesâî]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
509325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/509325.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT