BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İlim öğrenmenin önemi

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Eğitimde işin esâsı; kendisine, âilesine, milletine, vatanına ve devletine, hattâ bütün insanlığa faydalı birer unsur meydana getirmektir.
 
Kur'ân-ı kerîmde en çok geçen kelime, “Allah” lafz-ı celâlidir. Bu kelime, değişik şekillerde 2.697 defa geçmektedir. Kökü "alime" olan “ilim” kelimesinden müştak, türemiş olan kelimeler de, Kur'ân-ı kerîmde pekçok defa zikredilmiştir. Mu'cemlerden, fihristlerden yaptığımız bir araştırmaya göre, bu kelimelerin sayısı toplam olarak 676 (altıyüz yetmişaltı)dır ki, Allah kelimesinden sonra, Kur'ân-ı kerîmde en sık geçen kelimelerden biri olduğunda şüphe yoktur.
İlim sıfatı, Allahü teâlânın yüce sıfatlarındandır. Kullarına da cüzi olarak vermiştir. Allah'ın ilmi şüphesiz ki küllîdir. O, gaybı (gizliyi) da, açık olanı da bilir.
Şimdi konumuzla ilgili birkaç âyet-i kerîme meâlini misâl olarak sunmak istiyoruz:
"De ki, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahipleri (bunları) düşünürler." (Zümer, 9)
"…Allah, sizden imân etmiş olanlarla, kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini yükseltir…" (Mücâdele, 11)
"Allah'tan kulları arasında (hakkıyla) ancak âlimler korkar…" (Fâtır, 28)
Peygamber Efendimizin, bu konudaki pekçok hadîs-i şerîfinden de birkaç tanesini zikredelim:
"Beşikten mezara kadar ilim tahsîl ediniz."
"İlim taleb etmek (erkek ve kadın) her Müslümana bir farîzadır."
"Ya âlim veya öğrenici yahut dinleyici olarak veyahut da (bunlara) muhabbet besleyerek hâl ve istikbâlini temîn et. (Bu dört grubun dışında) beşinci olma, yoksa helâk olursun."
"İstediğiniz kadar okuyun, bildiğinizle amel etmedikçe, Allah size mükâfât vermez."
Misâl olmak üzere birkaç tanesini zikretmiş bulunduğumuz bu âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerden başka, ilim mevzûunda, daha birçok âyet ve hadîs vardır.
         ***
Eğitimde işin esâsı, hem kendisine faydalı, hem de âilesine, milletine, vatanına ve devletine, hattâ bütün insanlığa faydalı birer unsur meydana getirmektir. İşte bu güzel ülkenin bütün vatandaşlarının ana hedefi bu olmalıdır. Bu da, iyi bir eğitim ile mümkün olabilir.
Şüphesiz ki, eğitimciler için nümûne-i imtisâl yani örnek insan, ideal eğitimci, bundan 14 asır evvel, tek başına tebligâta başlayarak 23 sene gibi çok kısa zaman zarfında, târihin bir benzerini görmediği ve kıyâmete kadar da göremeyeceği 150.000 kâmil insânın meydâna gelmesine vesîle olan, asr-ı saâdetin mimârı sevgili Peygamberimizdir. Peygamber Efendimiz bugün dünyâyı teşrîf etseydi neler yapardı?
1- Şek-şüphe yok ki, önce herkesin doğru bir itikâda sâhip olması için çalışırdı. Çünkü imân işin temelidir. 2- Sonra bedenî ve mâlî bütün ibâdetlerini dört dörtlük yapmalarını arzu ederdi. 3- Herkese faydalı olan ahlâklı insanlar yetiştirirdi.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
603452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/603452.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT