BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müslümânlar herkese karşı adaletlidir

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Zulüm, Allahü teâlânın aslâ râzî olmadığı, İslâmiyete göre en büyük günâhlardan olup düşmâna bile yapılması yasaklanmıştır.
 
Dünkü makâlemizde, dünyâda işlenen zulümlerden bazı örnekler vermiştik. Bugün de birtakım misâller zikredelim:
9- Yahûdîlere, İspanya’da ve Nazi Almanya’sında yapılan zulümler dehşet vericidir.
10- İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz gibi Avrupa ülkelerindeki hapishanelerden kaçanların, Amerika’ya giderek orada Kızılderilileri öldürüp çiftliklerine yerleşmeleri tavsîfe gelmez zulümlerdir.
11- İngilizlerin Hindistân, Avustralya ve Kanada’da yaptıkları büyük zulümler var.
12- Fransızların Fâs, Tûnus ve Cezâir’de yaptıkları zulümler çok büyük.
13- İtalyanların Libya’da yaptıkları zulümleri de atlamayalım.
14- Bazı Avrupa Devletlerinin (İngiltere, Hollanda, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya gibi), Afrika ülkelerinde yaptıkları zulümler, insanları köle yapıp satmaları, insanlıkla bağdaşan işler değildir.
15- İspanya ve Portekiz, Güney Amerika Devletlerini sömürge yapmışlardır.
16- SSCB’de 1917’den 1947’ye kadar 63 milyon 301 bin kişi öldürülmüştür.
17- Bulgaristan Komünist idâresinin, oradaki Türklere ve Müslümânlara yaptıkları zulümler, haddi çok aşmıştır.
18- 1995-1996 yıllarında Sırpların Saraybosna’daki zulümleri, daha yakın târihte vukû bulmuştur.
19- 30 sene evvel Ermenistân’ın Azerbaycân’da yaptığı işgâl ve zulüm hâlen hâtırlardadır.
20- 40-45 sene önce ermeni çetelerinin, Türk diplomatlarına yaptıkları suikastları unutmuş değiliz.
21- Komünist Çin’de ve Doğu Türkistân’da yapılan zulümler ayyûka çıkmıştır.
22- Yahûdîlerin Filistîn’de yaptıkları zulümler, tarîfi mümkün olmayan vahşetlerdir.
23- Myanmar(Arakan)’da Budistlerin Müslümânlara yaptıkları zulümler de çok vahşîcedir.
24- ABD’nin [Japonya’da Hiroşima ve Nagazaki’de 350.000, Kamboçya ve Laos’ta 1 milyon, Irak’ta 1 milyon, Afgânistân’da 1,5 milyon, Kore’de 3 milyon, Vietnam’da 4 milyon, Kızılderililerden 15 milyondan 70 milyona kadar rakamlar telaffuz ediliyor]  yaptığı zulümler, daha yakın zamanda pekçok insanın gözleri önünde cereyân etmiştir.
25- Sûriye’de önce baba Hâfız Esad’ın, sonra oğlu Beşâr Esad’ın, kendi milletine yaptıkları zulümler kan dondurucudur.
26- PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ… gibi örgütlerin yaptıkları zulümler, herkesin gözü önünde cereyân etmiştir; bunları anlatmaya lüzum yok.
Dünyâda işlenen zulümler, elbette bunlardan ibâret değildir. Biz, târihin çeşitli dönemlerinden ve yeryüzünün çeşitli coğrâfî bölgelerinden, sâdece misâl olmak üzere bunları zikretmiş bulunuyoruz.
Zulüm, Allahü teâlânın aslâ râzî olmadığı, mukaddes dînimiz İslâmiyete göre en büyük günâhlardan olup düşmâna bile yapılması yasaklanmış bir iştir. Târih boyunca, adâlete riâyetin sâdece İslâmiyette ve Müslümânlarda olduğunu görüyoruz. Îmân ehli olan/inanan kimseler, bütün insanların hem bu dünyâda, hem de âhirette râhat ve huzûr içerisinde yaşamalarını istemişler, ellerinden gelen gayretle bunu sağlamak için çalışmışlardır. Târîh bunun çok güzel misâlleriyle doludur.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/618877.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT