BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dünyada hepimiz misafiriz...

İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunların kıymetini bilmeyerek aldanmaktadır. Biri sıhhat, diğeri boş vakittir.
 
Osmanlı âlimlerinden Birgivî “rahmetullahi aleyh”, “Vasiyetname” adında çok kıymetli bir kitap yazmıştır. Müslümanlara önemli nasihatler yapmaktadır.  Bu kitabı, Kadızâde Ahmed Efendi şerh etmiş, açıklamıştır. Bu şerhinde, Müslümanlara şöyle nasihat etmektedir:
Şüphesiz hepimiz bu dünyada misafiriz. Herkes bilir ki, yolcunun azığa ihtiyacı herkesten daha fazladır. Ahirete ait azık, insan için en önemli maksattır. Kardeşlerime ve evladıma, sevdiklerime ve bütün Müslümanlara vasiyetim ve nasihatim şudur:
Allahü teâlânın emrettiği şeyleri yapsınlar. Üzerlerine farz veya vacip olanları, uğraşıp yerine getirsinler. Kazâya kalmış namazlarını kılsınlar. İlmihâlini öğrenmek herkese farz-ı ayndır. Çalışıp bunları öğrenmelidir. Öğrendikleri ile amel etmelidir. İtikâd, iman bilgilerini Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği şekilde öğrenmelidir. Cahil kalmamalıdır. Çünkü dinin emirlerine uymayan itikâdın zararı büyüktür. Özellikle zamanımızda bidatler, bozuk inanışlar yayıldı. Ehl-i sünnet itikâdını bilenler azaldı. Cahillik bütün dünyayı kapladı.
Ehl-i sünnete uygun itikâd ettikten sonra, helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup, mübah olan şeyleri de öğrenmek, kötü huylardan sakınacak, güzel ahlak ile ahlaklanacak kadar bilgi sahibi olmak, erkek olsun kadın olsun bütün Müslümanların vazifesidir. İlmi ile amel eden âlimlerin meclisinde bulunsunlar. Böyle meclislerden ilim öğrenip cahil kalmamalıdır. Nefse ve şeytana uymamalıdır. Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) buyurdu ki: “Bir saat ilim meclisinde bulunup, dinde lazım olanları öğrenmek, bana, Kadir gecesini ihya etmekten daha sevgilidir.”
Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir kimseye nasihat edip buyurdu ki: “Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bil.” Zira ilim ve amel gibi her kemâl gençlikte elde edilir. İhtiyarlık zamanında ibadet için kudretin olmaz, pişmanlıktan başka elinden bir şey gelmez. “Hastalıktan önce sıhhatinin kıymetini bil.” Sıhhat ve afiyet zamanında ilmi ve ameli çok yap. Çünkü hastalık bunlara mâni olur. “Fakirlikten önce zenginliğin kıymetini bil.” Malın ile iyilik edip, mal ile ibadet eyle. Böylece ahirette çok sevap ve ecir bulursun. “Meşguliyetten önce, boş vaktinin kıymetini bil.” Boş vakitlerinde din ilimlerini öğrenmeye ve salih ameller etmeye uğraş. Çoluk-çocuk ve diğer işler seni meşgul etmeden önce, marifet ve kemâl elde etmeye çalış, salih amelleri işlemeye gayret et...
Ölümden önce hayatının kıymetini bil.” Hayatında, hiç fırsat kaçırmadan din ilimlerini öğrenmeye ve salih amel yapmaya çok gayret et. Müminin her bir nefesi öyle kıymetli bir cevherdir ki, onun ile Cennet derecelerine kavuşulur. Ahiretini düşünen bir kimse, ahirette yüksek mertebelere sahip olmaya çalışır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/617913.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT