BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İstediği kapıdan cennete girenler!

Cennetin sekiz kapısı vardır. Allah'ın bazı kulları vardır ki istediği kapıdan girerler!..
 
Şemsüddîn Muhammed Raînî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 902 (m. 1496) senesinde, Mekke-i mükerremede doğdu. 954 (m. 1547) senesinde Trablusgarb’da vefât etti. Mekke-i mükerremede birçok âlimden hadîs-i şerîf rivâyet etti. İlim öğrendiği âlimlerin hepsi ona icâzet verdiler. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:
“Kim güzelce abdest alır, sonra üç defa 'Eşhedü en lâ ilahe illallahü vahdehü lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlünü' derse, Allahü teâlâ onun için Cennetin sekiz kapısını açar. O kimse istediği kapıdan Cennete girer.”
“Kim her gece Yâsîn-i şerîf sûresini okursa, sanki Kur’ân-ı kerîmi yedi kere okumuş gibi olur.”
“Kim cuma gecesi Yasin ve Saffât sûrelerini okuduktan sonra, Allahü teâlâdan bir dilekte bulunursa, Allahü teâlâ onun dileğini verir.”
“Kim A’râf sûresini okursa, Allahü teâlâ onun ile İblîs arasına bir perde koyar. Kıyâmet günü Âdem aleyhisselâm ona şefaatçi olur.”
“Her kim abdest aldıktan sonra İnnâ enzelnâhü... (Kadr sûresini) bir kere okursa, Hak teâlâ hazretleri, o kimseyi sıddîklardan yazar, iki kere okursa, şehidlerden yazar. Üç kere okursa, Peygamberlerle haşreder.”
“Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dînin temel direği fıkıh bilgisidir.”
“Kim sıkıntı zamanında Âyet-el-kürsî’yi ve Bekâra sûresinin son âyetlerini okursa, Allahü teâlâ ona yardım eder.”
“Kim farz namazlarının ardından Âyet-el-kürsî okursa, onun Cennete girmesine ölümden başka mâni yoktur.”
“Kim Bismillâhirrahmânirrahîm’i okursa, Allahü teâlâ her harfine karşılık dört bin iyilik yazar, dört bin günahını siler ve onu dört bin derece yükseltir.”
“Kim her gece Vâkıa sûresini okursa, ona asla fakirlik isâbet etmez.”
“Kim Ramazân-ı şerîf ayında, cuma günü yüz kere İhlâs sûresini okursa, onun için kıyâmet gününde bir nûr mevcûd olur ki, o, o nurla Cennete koşar.”
“Kim kabristana uğrar, on bir kere İhlâs sûresini okur, sonra sevâbını orada yatan mevtalara gönderirse, kendisine orada yatan ölülerin sayısınca sevap verilir.”
“Kim Allahü teâlânın kitabından bir âyet-i kerîme öğretirse, o âyet-i kerîme okunduğu müddetçe ona sevap yazılır.”
“Kim güzelce abdest alır, sonra namaz kılmaya kalkınca, onun kulağından gözünden, ellerinden ve ayaklarından günahları çıkar.”
“Abdestli iken kim abdest alırsa, Allahü teâlâ onun için on hasenat yazar.”
“Kim her cuma bana kırk salevât okursa, Allahü teâlâ onun kırk senelik günahını siler.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/617439.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT