BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Cehenneme atılacak üç sınıf insan!..

 
 
“Âhiret günü, Allahü teâlâ yarattıklarını hesaba çeker. Her sınıf insan orada toplanır."
 
Cemâlüddîn Muhammed Merrâkeşî hazretleri hadis âlimidir. 787'de (m. 1385) Mek­ke'de doğdu. Aslen Merakeşlidir. Hadis, fıkıh, meânî ve beyân ilim­lerini tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 823 (m. 1421)’de Mekke'de vefat etti. Nüzhetü'n-nazar isimli eseri meşhurdur. Bu kitabında şöyle buyuruyor:
Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: 
“Âhiret günü, Allahü teâlâ yarattıklarını hesaba çeker. Her sınıf insan orada toplanır. Hesap için ilk çağırılanlar; Kur’ân-ı kerîm okuyanlar, Allah için harpte ölenler ve dünyâda iken malı mülkü olup zengin olanlardır. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîm okuyana sorar, 'Peygamberime gönderdiğim esaslar sana bildirilmedi mi?' 'Evet yâ Rabbî, bildirildi', der. Allahü teâlâ sorar: 'Peki sana bildirilenle, öğrendiğinle ne yaptın?' 'Gece gündüz okudum' der. Allahü teâlâ buyurur ki: 'Yalan söyledin.' 
Melekler der ki: 'Evet yalan söyledin. Sen, hakkında başkası (Ne güzel okuyor) desinler diye okudun. Nitekim sana böyle söylendi.' 
Daha sonra, harpte Allah yolunda ölen huzûra getirilir. Allahü teâlâ ona, 'Niçin öldürüldün?' diye sorunca 'Senin yolunda harp ettim ve öldürüldüm' der. Allahü teâlâ 'Yalan söyledin' buyurur. Melekler de der ki: 'Yalan söyledin. Sen Allah için harp etmedin, (Ne cesur adam) desinler diye harp ettin. Herkes de sana böyle dedi.' 
Allahü teâlâ sonra zengin olana buyurur: 'Sana verdiğim zenginlikle ne yaptın?' 'Sıla-i rahm yaptım ve o malla sadaka verdim, dağıttım' der. Allahü teâlâ buyurur ki: 'Yalan söyledin.' Melekler der ki: 'Yalan söyledin. Hakkında herkes; (Ne cömert, ne iyiliksever adam) desinler diye bunları yaptın. Herkes de böyle söyledi.' Sonra Resûlullah efendimiz 'Ey Ebû Hüreyre! Kıyâmet günü Allahü teâlânın Cehenneme atacağı bu üçüdür' buyurdu..."
Bu haber Hazreti Muâviye’ye (radıyallahü anh) ulaşınca çok ağladı ve “Allah ve Resûlü doğru söylemiştir” buyurdu. Sonra şu âyet-i kerîmeyi okudu. Meâlen: “Kim dünyâ hayatını ve onun gösterişli zevklerini isterse biz onlara amellerinin karşılığını tamamen öderiz. (Sıhhat, zenginlik ve zevkle yaşarlar.) Bu husûsta, onlara noksanlık yapılmaz. Bunlar, o kimselerdir ki, âhirette kendilerine ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları ameller boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmış oldukları şeyler boştur.” (Hûd: 15-16)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/617509.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT